17. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter, Emil A. Bellen Nordahl. (Foto: Adrian Lorentsson)

VALG 2023: En avgjørende rolle i barns tidlige utvikling

MENINGER: Barnehagen spiller en avgjørende rolle i barns tidlige utvikling, og det er essensielt at vi som samfunn tar ansvar for å tilby gode og tilgjengelige barnehagetjenester. I denne sammenhengen er etableringen av private barnehager en av løsningene.
Annonse

Det offentlige har lenge hatt et ansvar for å tilby barnehageplasser, og dette er uten tvil en positiv innsats for å sikre lik tilgang til barnehagetjenester for barn over hele landet. Likevel, med økende befolkningstall og endringer i familiestrukturer, blir det stadig vanskeligere for det offentlige å oppfylle den økende etterspørselen etter barnehageplasser.

Her kommer de private barnehagene inn som en viktig aktør. Ved å oppmuntre og legge til rette for etableringen av private barnehager, kan vi sikre at det finnes tilstrekkelig kapasitet for barnehagedekning der innbyggerne bor. Private barnehager kan bidra til å avlaste det offentlige systemet og tilby et alternativ for foreldre som søker spesifikke pedagogiske tilnærminger eller mer fleksible tidsordninger.

Annonse

En av de største fordelene med private barnehager er mangfoldet de bringer inn i barnehagetilbudet. Foreldre får muligheten til å velge mellom ulike pedagogiske tilnærminger og læreplaner som passer best for deres barns behov og interesser.

Private barnehager kan ofte være mer innovative og fleksible i sin tilnærming til barns utvikling. De kan ta i bruk moderne undervisningsmetoder og teknologi, som kan bidra til å forbedre barnas læringsopplevelse. Samtidig kan de raskere tilpasse seg endringer i samfunnet og foreldrenes behov, noe som er avgjørende for å sikre en barnehagedekning som holder tritt med fremtidige krav og behov.

Likevel er det viktig å understreke at etableringen av private barnehager ikke skal erstatte det offentlige barnehagetilbudet, men heller komplimentere det. Det offentlige skal fortsette å spille en viktig rolle som garantist for at barnehagetjenester som er tilgjengelige for alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Det er også nødvendig å sikre at private barnehager opererer i samsvar med nødvendige kvalitetsstandarder og tilsyn, slik at barnets beste alltid er i fokus.

For å fremme etableringen av private barnehager, må det også være oppmuntring og støtteordninger for privat sektor og entreprenører som ønsker å investere i barnehagedrift. Dette kan inkludere skattefordeler, tilskudd eller tilgang til økonomisk støtte for å sikre at kvaliteten på tilbudet opprettholdes.

Øvre Eiker Høyre ønsker å jobbe for å etablere private barnehager som en viktig strategi for å sikre full barnehagedekning i Øvre Eiker og hvor innbyggerne bor.

Gjennom å oppmuntre til mangfold, innovasjon og fleksibilitet, kan private barnehager være en positiv tilvekst til barnehagesektoren. Samtidig er det viktig å balansere dette med opprettholdelse av et sterkt offentlig barnehagetilbud for å sikre at alle barn får tilgang til kvalitetsbarnehage uavhengig av familiens økonomi.

Ved å samarbeide og støtte både private og offentlige aktører, kan vi sammen bygge et solid fundament for de som skal ta over samfunnet etter oss, nemlig barna.

Emil A. Bellen Nordahl
Leder i Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse