17. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Karianne Bakken Yngling står bak dette leserinnlegget.

VALG 2023: Tid for de minste – en hyllest til barnehagelæreren

MENINGER: Jeg vil gjerne få takke deg, kjære barnehagelærer. Takk for at du har lært de søte små som jeg får overta på skolen å kjenne seg selv. Du har lært dem å delta i en gruppe, å være del i et samfunn i miniatyr. Alt dette kan jeg få lov til å bygge videre på når jeg skal jobbe med livsmestring, bygge opp et godt klassemiljø.
Annonse

Disse søte små skal få lov til å bli en del av en mye større helhet enn barnehagen, og dette ville ikke føltes like trygt uten all den trygging og omsorg de har fått på ditt fang, kjære barnehagelærer.

Takk for at du har brukt din kreativitet på å leke inn kunnskap om tall og mengder. At du har lekt med språket gjennom rim og regler. At du har trent på ord og begreper i møte med natur, samfunn, helse, mat og lek.

Annonse

Ditt arbeid med å bygge grunnmuren som jeg kan videreutvikle med faglig tyngde innen naturfag, regning, lese- og skriveferdigheter gjør barna i stand til å knytte sammenhenger mellom de praktiske erfaringene du ga dem og det abstrakte jeg skal lære dem. Du har skapt nysgjerrige barn på din delaktighet i barnas lek, kjære barnehagelærer.

Det er faglig tyngde i din samhandling med barna som omgir deg mens du tømmer oppvaskmaskin, kler på unger som skal ut og hoppe i søledammer og mens du sparker fotball med gutta i regnet. Det er faglig forarbeid bak din observasjon av ungene i leken, og den påvirkningen du yter i barnas samhandling med andre. Det er din faglige kompetanse, som ligger til grunn for hvorfor jeg gir deg mandat til å ta deg av mitt barn og barnebarns oppdragelse.

Ditt arbeid er så utrolig viktig, og jeg som lærer i grunnskolen er helt avhengig av den fantastiske jobben du gjør. Nå er det deg og din tid til å utføre din viktige jobb som skal stå i fokus.

Gi barnehagelærerne mer tid med våre barn, kjære politiker. Det kan du gjøre ved å sørge for at mine kommende elever får flere barnehagelærere per barn.

Med vennlig hilsen
Karianne Bakken Yngling
Fylkesstyremedlem, Utdanningsforbundet Buskerud

Del:
Annonse