19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statens vegvesen er bekymret for at flere unge dør i trafikken. (Foto: Knut Opeide – SVV)

Sommertrafikken tok 42 liv – 10 barn og unge drept

I august mistet 15 mennesker livet i trafikken. Totalt i sommer har 10 barn og unge omkommet i alderen 6–19 år.
Annonse

Så langt i år har 13 ungdommer mellom 15 og 19 år mistet livet. Ni av disse omkom i sommer – det høyeste antallet omkomne i denne aldersgruppen siden sommeren 2009. Seks av dem var jenter, og vi må helt tilbake til 1997 for finne like mange omkomne jenter i den alderen.

42 mennesker døde altså i trafikken denne sommeren. Det er fem færre enn i samme periode i fjor. 15 personer døde i august. 82 personer er omkommet i trafikken så langt i år. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Annonse

Flere unge mennesker dør på veiene
Det er fem færre døde i trafikken i sommermånedene juni, juli og august, enn det var «ulykkes-sommeren 2022». Men 42 omkomne er fortsatt mange. At tre av disse er barn under 16 år, er urovekkende, skriver Statens vegvesen i en melding.

– Vi ser at for mange unge mennesker dør i trafikken. Det bekymrer oss, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

– Det som også bekymrer, er at det oftere dør flere i samme ulykke. Vi kjenner ikke årsaken til årets ulykker ennå, men vi vet at oppmerksomhet på veien og rusfri kjøring med bilbelte, redder mange liv, sier hun.

Like mange dødsulykker som i fjor
I løpet av årets åtte første måneder har 82 omkommet i trafikken. Dette er nesten like mange som i 2022, da 83 hadde mistet livet ved inngangen til høsten.

Det er forskjell på utviklingen i fylkene. Viken har flest drepte med 13 personer, men opplever en nedgang fra fjorårets 17. Oslo har færrest dødsulykker, med én omkommet så langt. Innlandet har den største økningen fra fem omkomne i fjor til 12 i år. De andre fylkene opplever kun mindre endringer i antall døde i trafikken.

Det har vært en økning i antall kvinner som har omkommet på veien i år. Så langt har trafikkulykker tatt livene til 24 kvinner og 58 menn. 80 prosent av dødsulykkene er møteulykker og utforkjøringsulykker.

Færre ulykker på MC
Det er færre omkomne på motorsykkel enn i tilsvarende periode i fjor. I 2022 var det 19 omkomne ved inngangen til september. I år har 13 mistet livet på MC, og fire bare i august.

– Fortsatt er det for mange som omkommer mens de kjører MC, men jeg opplever at det gode samarbeidet med både ulike MC-organisasjoner og andre trafikksikkerhetsaktører er en viktig bidragsyter i arbeidet med å redde motorsyklistene. Motorsyklister er langt mer sårbare i trafikken enn bilister, og trenger andre tiltak, sier Guro Ranes.

Hun minner til slutt om at høsten er her, og at det er på høy tid å ta frem refleksen.

Del:
Annonse