27. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Vi ser nå at arbeidsledigheten øker noe, men den er fortsatt på et lavt nivå, sier direktør i Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Ledigheten øker i Eiker og Drammen – men ikke dramatisk

Både Drammen og Øvre Eiker kan vise til en økning i arbeidsledigheten i august. Det sier de siste tallene fra Nav i Vest-Viken. Totalt er det registrert 7.156 arbeidssøkere hos Nav Vest-Viken i august.
Annonse

I august var 7.156 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. 2,8 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

I Drammen økte arbeidsledigheten med 62 personer til 1.258 i løpet av august. Det er nå 196 flere ledige enn for ett år siden i Drammen kommune.

Annonse

I Øvre Eiker er det en litt hyggeligere utvikling selv om ledigheten øker også her. Men det er med kun tre flere helt ledige. Det er nå 167 helt ledige og det er 37 flere enn på samme tid i fjor.

Blant arbeidssøkerne var 4.726 personer registrert som helt ledige i august. Det utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger rett under landsgjennomsnittet på 1,9 prosent.


Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.613 personer. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.543 personer registrert som delvis ledige.

Sammenlignet med august i fjor, er nå 853 flere personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en økning på 22 prosent. Bruttoledigheten har økt med 691 personer (+14 prosent).

Antallet delvis ledige har økt sammenlignet med samme måned i fjor. I august var 1.543 personer registrert som delvis ledige. Det er en økning på 127 personer (+9 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

Del: