4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Emil A. Bellen Nordahl (t.v.) og Adrian Tollefsen med svar til foreldrene ved Røren skole.

Svar til bekymrede foreldre ved Røren skole

MENINGER: Kjære elever og foreldre. Som lokale folkevalgte for Øvre Eiker Høyre, ønsker vi å svare på bekymringene som foreldrene ved Røren skole i Hokksund har uttrykt angående mangelen på skolebøker og behovet for bedre ressurser i vår kommune.
Annonse

Først og fremst vil vi uttrykke full forståelse for foreldrenes bekymring. Det er ugreit å høre om situasjoner der våre elever må klare seg uten nødvendige lærebøker og undervisningsmateriell på grunn av begrensninger i tilgang på dette. Dette er et problem som vi som lokalpolitikere tar på største alvor.

Dagens regjering leverer ikke til stående
Regjeringens innsats for å fremme leseglede og lesekompetanse er prisverdig. Vi anerkjenner – og setter pris på – at det er blitt bevilget midler til dette formålet. Arbeiderpartiet har likevel ikke gjort nok. Høyre er helt enige i at de tildelte midlene for skoleåret 2023-2024 på 190 kroner per elev ikke er tilstrekkelige for å sikre en fullverdig tilgang til nødvendige lærebøker i alle fag.

Annonse

Det dere skriver om fordeler ved fysiske lærebøker, som bedre leseforståelse og muligheten til å arbeide konsentrert over lengre tid, finnes det støtte for i forskningen, og det er en viktig faktor i elevenes læringsprosess. Det er vårt mål å sørge for at elevene i Øvre Eiker har tilgang til de ressursene de trenger for å lykkes i sin utdanning.

Skolens metodefrihet
Vi vil også ta opp deres bekymring om ulikhet mellom skoler i samme kommune når det gjelder innkjøp av lærebøker. I Øvre Eiker har vi vært tydelige på at rektorene og lærerne ved de ulike skolene skal ha metodefrihet til selv å velge hvordan de ønsker å organisere undervisningen.

Dette har også vært viktig for Utdanningsforbundet, og er et viktig prinsipp i dagens skole. På samme måte har rektorene også en frihet innenfor eget budsjett – til å prioritere ressursene slik de best mener deres elever trenger dem, enten det er på bøker, digitale læremidler eller pedagogiske ressurser.

Dette er en frihet som er viktig – fordi det er lærerne og rektor som kjenner sin skole best. På tross av dette er det selvsagt viktig at vi sikrer likeverdige muligheter for alle våre elever, uavhengig av hvilken skole de går på, og at vi har et riktig nivå på oppdaterte trykte bøker.

Øvre Eiker Høyres visjon
Øvre Eiker Høyre har en klar visjon om å forbedre skolekvaliteten i vår kommune. Vi mener det er behov for økt grunnbemanning og at andre yrkesgrupper som skolepsykologer og flere helsesykepleiere må være på plass for å støtte våre elever i alle sidene av deres utdanningsreise.

Lykkes vi med dette vil læreren kunne bruke mer tid på å være lærer, og kanskje endres behovene – og budsjettene – slik at skolene kan prioritere flere bøker. Øvre Eiker Høyre er enige i at det trengs friske midler til skolene, men vi mener det er opp til skolen å fordele pengene slik at eleven samlet sett får mest og best mulig læring.

Tilgang til nødvendige lærebøker og undervisningsmateriell er en selvfølge. Vi vil jobbe hardt for å realisere våre mål på oppvekstområdet, spesielt om vi får muligheten til å ta del i den politiske posisjonen i Øvre Eiker etter valget.

Takk for at dere har tatt dere tid til å dele deres bekymringer med oss.

Høyre er svært opptatt av å jobbe målretta for en bedre skole for alle våre elever i Øvre Eiker.

Med vennlig hilsen
Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Ordførerkandidat Øvre Eiker Høyre

Emil A. Bellen Nordahl
Foreningsleder Øvre Eiker Høyre

Del: