4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Torunn Ruud Olsen stiller som APs sjettekandidat ved kommunestyrevalget.

VALG 2023: God helse skapes der folk lever og bor

MENINGER: Å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller vil i seg selv fremme folkehelsen. God fordelingspolitikk er derfor god folkehelsepolitikk. At barn som vokser opp i familier med lite ressurser opplever fremtidige helseutfordringer er både dypt urettferdig og bidrar til utenforskap.
Annonse

Vi må bidra til at folk kommer seg ut for å lufte hode og kropp. Øvre Eiker har et allsidig og godt idrettsmiljø der det blir lagt ned mange timer verdifullt dugnadsarbeid. Tilrettelegging for idretts- og aktivitetsmuligheter for alle aldersgrupper er viktig. Aktivitet gir tilhørighet, økt trivsel og gode forutsetninger for god psykisk helse. En folkehelsepolitikk som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller gjør at vi rustes til å ta vare på hverandre.

Kommunens kultur og frivillighetsstrategi er forebyggende og har som mål å øke deltakelse i frivillighet og sosial aktivitet. Øvre Eiker Arbeiderparti vil følge nøye opp dette arbeidet for å sikre at kommunen har et allsidig idretts- og aktivitetstilbud. Vi trenger et godt samarbeid med frivilligheten.

Annonse

De gjør en uvurderlig innsats som skal anerkjennes. Den må styrkes for å få flest mulig med i aktivitet. Dette vil vi gjøre ved å sikre at alle får tilgang til gode natur- og friluftsopplevelser. Vi skal ta vare på grønne lunger og verne om allemannsretten. Dette er viktigere enn noen gang, fordi turer på skauen for å lufte hode og kropp gir helsegevinst. Dette er også i tråd med kommuneplanen. Helsepositive valg forebygger utenforskap og er med på å bedre skoleresultater slik at flere gjennomfører videregående opplæring.

God helse skapes når folk arbeider
Forebyggende helsearbeid kan også hindre at mennesker blir stående utenfor arbeidslivet. For Arbeiderpartiet er «arbeid til alle – jobb nr. 1». Det løser fattigdomsproblematikk. Det gir livet mening. Det gir den enkelte livskvalitet og det er samfunnsøkonomisk smart. Øvre Eiker Arbeiderparti jobber for et inkluderende arbeidsliv for å bekjempe barnefattigdom og utenforskap.

Vi må ha sosiale miljøer som fremmer mestring, tilhørighet og positive relasjoner gjennom hele livet. Det er bedre både for enkeltmennesket og for fellesskapet å forebygge enn å reparere – og vi må tenke folkehelse i alt vi gjør.

Stem på et parti som sikrer trygge, gode velferdstjenester.

Torunn Ruud Olsen
Øvre Eiker Arbeiderparti
6. kandidat

Del: