13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tonje Adelsten (t.v.) og Astrid Røren står bak dette leserinnlegget.

VALG 2023: Eikerløkka – et klokt sjakktrekk

MENINGER: Timingen på dette boligprosjektet er svært god. Eldrebølgen er over oss, og staten, gjennom Husbanken, stiller nå rimelig finansiering til disposisjon slik at kommunene skal klare utfordringen alle kommuner står oppe i.
Annonse

Vilkåret er at dette utformes målrettet for å fylle et behov, og ikke som et tradisjonelt leilighetsprosjekt slik vi kjenner det. Husbankens ordninger inkluderer også startlån for eldre.

Eikerløkka er tenkt som et leilighets- og boligkonsept med en boligsosial profil, med utgangspunkt i kommunens behov. Kommunen har forpliktelser overfor innbyggerne som selvsagt skal innfris, og særlig i eldreomsorgen kommer dette ansvaret til å øke betydelig.

Annonse

Eikerløkka er ment å fylle det tomrommet som oppstår mellom at eldre skal bo trygt hjemme lengst mulig, og det tilbudet kommunen har på Eikertun. Her har vi betydelige mangler i Øvre Eiker i dag, vi vet at mange må bo hjemme lenger enn de ønsker, i boliger som ikke er tilrettelagt for dem.

Prosjektet er nå i støpeskjea med sterk involvering av innbyggere, ansatte og andre involverte. Kommunen har engasjert Enerhaugen arkitektkontor, som skal hjelpe til med å utforme et konsept som er formålstjenlig for alle parter, også for oss som operativ kommune.

Akkurat nå jobbes det med utforming og innhold, utfordringer knyttet til grunnforhold, veiløsninger, solforhold og hensyn til nabolag, og praktisk utforming av tomta. Innbyggerinvolveringen vil fortsette gjennom prosjektet.

Kommunen søker å få til en boligarena med utgangspunkt i forskjellige behov, der trygghet og felleskap er lett å praktisere. En arena der ensomhet blant eldre og utenforskap enkelt kan forhindres. Tomta er valgt fordi den er flat, har nærhet til kjøpesenter, og til Hokksund sentrum og kollektivtransport.

Slik det er tenkt kan det bli mulig for alle som ønsker å kjøpe boenheter her, med tilgang til fellesarealer. Kommunen vil også sørge for å ha tilgang til leiligheter til våre brukere.

Det er under alle omstendigheter et mål for Øvre Eiker Senterparti at kommunen har en sterk hånd på rattet, slik at kommunens forpliktelser overfor innbyggere i en sårbar fase av livet kan oppfylles på en god måte.

Planen er å regulere dette med vilkår om at dette utformes målrettet for å fylle et behov, slik at Husbanken ordninger kan tas inn. Det vil kunne komme entreprenører som vil bygge til gode, som forhåpentligvis vil føre til at flere aktører vil ha mulighet til å delta i utforming og anbud, slik at prosjektet ser dagens lys på en best mulig måte.

Vi i Øvre Eiker Senterparti tror at Eikerløkka er en del av svaret på morgendagens behov i eldreomsorgen i vår kommune. Vi håper på din stemme ved valget, slik at vi kan være garantisten for å realisere dette snarest mulig.

Vi ser bare vinnere i dette prosjektet!

Tonje Adelsten, 2. kandidat for Øvre Eiker Senterparti

Astrid Røren, 3. kandidat for Øvre Eiker Senterparti

Del:
Annonse