22. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Senterpartiet vil beholde skolen på Lerberg i kommunal eie.

VALG 2023: Vil beholde skoletomta på Lerberg til kommunale formål

MENINGER: Øvre Eiker Senterparti har gjennom hele denne valgperioden jobbet for mellomstor skole på Lerberg og Loesmoen. Den kampen tapte vi.
Annonse

I neste periode vil framtiden til skoletomta på Lerberg avgjøres. Senterpartiet er klare på at området, som består av nærmiljøanlegg og barnehage i tillegg til skolebygg, må beholdes i kommunalt eie.

Kommunen leier i dag lokaler i størrelsesorden 15 millioner kroner. Voksenopplæringen, familiesenteret og Nav er eksempler på tjenester som drives i ikke kommunale bygg. Det er dårlig økonomi å leie, når de kan være i egne lokaler.

Annonse

Vi ønsker IKKE å selge tomta til utbygging av leiligheter med den konsekvens at idrettsanlegget også står i fare for å bli lagt ned.

En stemme til Senterpartiet er også et rungende JA om at vi ønsker å bevare bygningene og skoletomta på Lerberg videre til kommunale formål.

Kim Mogen Myhre
Ordførerkandidat SP

Tonje Adelsten
2. kandidat SP

Astrid Røren
3. kandidat SP

Magnus Weggesrud
4. kandidat SP

Henrik Luke Jacobsen Paulsen
5. kandidat SP

Del: