27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Helge Chr. Aaby står bak dette leserinnlegget.

VALG 2023: Øvre Eiker – den mest næringsvennlige kommunen i nye Buskerud

MENINGER: Høyre foreslo i 2010 å avsette midler til et Næringsfond og utarbeide en strategisk næringsplan for Øvre Eiker kommune. Dette møtte motstand fra opposisjonen, men ble vedtatt og arbeidet med en næringsplan startet opp.
Annonse

Med god bistand fra NHO ble strategisk næringsplan for Øvre Eiker kommune 2011 – 2015 vedtatt høsten 2011. Planen ble rullert i 2015 men ble dessverre ikke fornyet da SP og AP kom til makten i 2019.

Det er nå på tide å ta opp hansken og fornye planen og gi næringslivet den støtten de fortjener. I planen fra 2011 var målsetningen: Være den mest næringsvennlige kommunen i Buskerud. Vi får nå Buskerud Fylke tilbake og mener at vår målsetning må være den samme i det nye fylket.

Annonse

Øvre Eiker Høyre har program festet:
I Øvre Eiker skal næringslivet føle seg støttet. Det skal være mulig å drive virksomhet og føle at kommunen er på lag med deg.

Øvre Eiker Høyre vil:
• Jobbe for fortsatt utvikling og utvidelse av næringsarealer.

• Legge forholdene til rette for gode parkeringsalternativer for handlende i Vestfossen og Hokksund.

• Fortsette utviklingen av partssamarbeidet mellom kommunens innbyggere, ansatte, ledelse og politikere.

• Jobbe for fortsatt etablering av nye virksomheter i Øvre Eiker for derigjennom å få flere arbeidsplasser, høyere skatteinngang og økt investeringslyst.

• At Øvre Eiker kommune skal drive effektiv saksbehandling for kommunens næringsliv.

• Ansette en næringssjef i kommunen for å sikre prioritering av – og samarbeid om – mer næringsutvikling i kommunen.

• Jobbe for at Øvre Eiker skal være en næringsvennlig kommune, som yter service, engasjement og samarbeid med næringsaktører.

Øvre Eiker Høyre vil arbeide for at vi skal få Næringsrådet tilbake til beste for de næringsdrivende i kommunen.

Stem Høyre for å sikre næringslivet gode rammebetingelser!

Helge Chr. Aaby
12. kandidat Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse