22. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

11. september er det kirkevalg og det er rigget stemmelokaler i rådhuset og på Røren skole. (Illustrasjon)

Lite oppmerksomhet rundt valget i Den norske kirke

På valgdagen 11. september kan tre millioner medlemmer i Den norske kirke også stemme på hvem som skal lede kirken lokalt, regionalt og nasjonalt, som er Norges største medlemsdemokrati. Likevel er det langt mindre oppmerksomhet rundt dette valget enn det ordinære kommune- og fylkestingsvalget.
Annonse

Etter at over 91.000 har forhåndsstemt digitalt i Kirkevalget, gjelder det nå for andre å stemme fysisk på valgdagen. Muligheten for å stemme i kirkevalget er ofte i samme bygg som kommune- og fylkestingsvalget, eller rett i nærheten.

Den norske kirke er med sine over 3,5 millioner medlemmer Norges største medlemsdemokrati, en folkekirke som mange nordmenn verdsetter.

Annonse

– Vi ser at folk bruker kirken som et samlingssted i krisetider og på de store dagene i livet. Mange er også innom i hverdagen på for eksempel babysang, trosopplæring og eldretreff, sier Kristin Gunleiksrud Raaum som er den øverste folkevalgte i kirken, som leder i Kirkerådet.

– 83 prosent av medlemmene er innom kirken, og over halvparten har hatt en samtale med en prest eller en annen kirkelig ansatt i løpet av et år. Det viktig for oss at de som ønsker får anledning til å stemme, sier Raaum. Hun trekker fram de 12.000 frivillige som stiller til valg i år:

– Vi er takknemlig for alle dem som stiller opp og bruker av sin fritid for at kirken skal være en god kraft i lokalsamfunnet.

Fakta:
I Kirkevalget velger kirkens medlemmer hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire årene. Den norske kirkes medlemmer bosatt i Norge, fra året de fyller femten år, har stemmerett i 2023.

Det velges medlemmer til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt). For første gang har det vært mulig å forhåndsstemme digitalt, noe mer en 91.000 har gjort. På valgdagen 11. september kan du stemme i kirkevalget i nærheten av kommunevalget og du kan få bistand til å stemme fysisk av valgfunksjonærer.

Det sendes ikke ut valgkort i kirkevalget, men medlemskap kan sjekkes på medlemssiden til Den norske kirke og ditt nærmeste valglokale finner du på kirkevalget.no.

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1.174 menigheter som disponerer 1.635 kirkebygg. Mer enn 8.000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

Del: