27. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kristin Werner slår et slag for Ormåsen i dette leserinnlegget.

VALG 2023: Ormåsen – et tettsted eller et boligfelt?

MENINGER: Det har vært bygget mye i Ormåsen de siste årene, og stedet i det grønne er naturlig nok populært for barnefamilier og andre som ønsker å bo i fredelige omgivelser, med naturen som nærmeste nabo.
Annonse

Ormåsen har nå dobbelt så mange innbyggere som i 2010. Det har vært en massiv utbygging uten en helhetlig plan for stedsutvikling og nødvendig infrastruktur fra kommunen sin side. Nå ser vi konsekvensene av denne «byggesyken», og Øvre Eiker Venstre mener tiden er overmoden for å samle kommunens politiske krefter for sammen å skape et bedre tettsted for alle som bor på Ormåsen.

Omtrent 2.000 mennesker bor nå på Ormåsen, og de benytter seg av Jungerveien som eneste fremkomstvei daglig – når feltene B4 og B5 står ferdige blir det enda flere. Alle vet at det ikke er trygt å ferdes der for myke trafikanter.

Annonse

Ormåsen fortjener bedre infrastruktur generelt. En utbedring av Jungerveien, og en gang og sykkelvei ned til Røren og Vestfossen, her finnes det allerede en eksisterende trasé via Røren vi kan utvide og utbedre.

Det er heller ikke nok barnehageplasser på Ormåsen, og skolen drives allerede ved hjelp av modulbygg. Barna våre fortjener bedre. Det kreves handling nå, en barndom går fort. Øvre Eiker Venstre ønsker at alle barn skal få barnehageplass i nærheten av der de bor, og når de trenger det. I dagens samfunn ser vi et behov for rullerende barnehageopptak, slik at foreldre med barn født tidlig på året slipper å ta ulønnet permisjon frem til barnehagestart i august.

De fleste på Ormåsen er enige om at Ormåsen er et eget sted, med en egen stedsidentitet, og derfor snart må få eget postnummer. Samtidig har innbyggerne der en tilknytning både til Vestfossen, blant annet gjennom skole og idrett, og Hokksund som det største tettstedet i Øvre Eiker. Det oppleves for mange innbyggere like naturlig med en tilknytning den veien med tanke på kollektivtilbud, da dette er et større kollektivknutepunkt og et sentrum med flere tilbud.

Det finnes så vidt oss bekjent ikke noe bygg på Ormåsen som er regulert for næring per i dag. Ormåsen, som nå er et tettsted, fortjener virkelig å få et trivelig lite «sentrum», med tilgang til ulike tjenester som for eksempel frisør, bibliotek, treningssenter, kafé eller andre typer møteplasser. Det er også fint for miljøet om folk kan gå til flere tjenester i sitt nabolag i stedet for å alltid måtte kjøre bil.

Om vi vil opprettholde Ormåsen som et attraktivt boligområde i bygda vår, må vi sørge for at det faktisk er attraktivt. Det vil si at vi må lytte til de som bor der, og vi må utbedre kollektivtilbudet, tilgjengeligheten via gang- og sykkelsti, og ikke minst gi innbyggerne et skikkelig nærmiljø med egne møteplasser.

Det må bygges i en trivelig og innbydende stil, tilpasset «stedet i det grønne». Venstre vil jobbe for å gjennomføre en helhetlig stedsutviklingsplan for Ormåsen i samarbeid med grendeutvalget og Ormåsens innbyggere, slik at kommunen nå for alvor prioriterer en helhetlig stedsutvikling på Ormåsen, og ikke bare boligbygging.

Sist, men ikke minst, ønsker Øvre Eiker Venstre å si nei til videre utbygging av B8-B10, og heller tilbakeføre dette området til naturformål, slik at både lysløypa og barnas «hundremeterskog» kan bevares. Det vil være en framtidsrettet politikk, hvor vi utvikler en bedre kommune, og hvor vi etterlever kommunens visjon om at Ormåsen skal være nettopp «Stedet i det grønne».

Kristin Werner
3. kandidat Øvre Eiker Venstre og 8. kandidat Buskerud Venstre

Del: