20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det blir borgerlig flertall i Buskerud fra nyttår med Høyre, FrP, KrF og INP. Det ble klart i dag.

Varsler ny politisk retning for Buskerud fylkeskommune

(Oppdatert kl. 14.40 18.09.23) Høyre, Fremskrittspartiet, Industri- og næringspartiet og Kristelig Folkeparti har inngått et samarbeid med en politisk plattform som peker ut en ny kurs for Buskerud fylkeskommune. Nå er også Pensjonistpartiet med i samarbeidet.
Annonse

Partiene peker på Tore Opdal Hansen som ny fylkesordfører i nye Buskerud, melder de i en pressemelding i dag.

– Det har vært et godt og konstruktivt arbeid for å komme frem til en felles plattform for Buskerud. Jeg gleder meg til å ta fatt på den nye perioden i et nytt fylke. Vi ser på kultur, idrett og folkehelse og ønsker å sette fokus på dette i et eget utvalg, sier Tore Opdal Hansen fra Høyre.

Annonse

Den nye fylkeskommunen skal være kommunens beste venn og støtte opp om en positiv utvikling i kommunene. Fylket skal være en pådriver, ikke en bremsekloss. Det skal være en høy terskel for å gi innsigelser. Partiene peker på Lavrans Kierulf som varafylkesordfører.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Nå vil elevene også få et fritt skolevalg, med garanti mot lang reisevei samtidig som vi skal sette tryggheten til elevene i sentrum, sier Lavrans Kierulf fra Fremskrittspartiet.

Partiene ønsker å prioritere veiene og skal jobbe for å få ned vedlikeholdsetterslepet, være en positiv aktør for næringslivet og legge til rette for at bedrifter kan lykkes i fylket. Vi skal drive en samferdselsansvarlig politikk for Buskerud.

– Jeg ser frem til å bli kjent med næringslivet i hele fylket, og at det ikke skal etableres vindturbiner i kommende periode. Vi ser for oss næringsliv og innovasjon som et viktig fokusområde, og derfor har vi opprettet et nytt utvalg, sier Roger Larsen fra Industri- og Næringspartiet.

Partiene ønsker også å være en aktiv skoleeier som ønsker handlingsplan for skolene med valgfrihet for elevene.

– Jeg er strålende fornøyd, den neste fire års perioden vil sette økt fokus på elevveileder i skolen og styrke forebyggende arbeid på den psykiske helse blant barn og unge, sier Kjell Erland Grønbeck fra Kristelig folkeparti.

Enda bredere samarbeid
De allerede samarbeidene partiene i Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Industri- og Næringspartiet har i dag utvidet samarbeidet og inngått en valgteknisk avtale med Pensjonistpartiet i Buskerud.

Partiene er glade for at det foreligger et bredt og godt og samarbeid på vei inn i nye Buskerud.

– Vi ønsker Pensjonistpartiet velkommen inn i dette samarbeidet. Jeg er personlig veldig glad for at de vil være med å legge et grunnlag for et bredt flertall nå som vi må reetablere Buskerud fylke, sier felles ordførerkandidat Tore Opdal Hansen.

Del:
Annonse