4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er sendt ut varsel om mye regn (t.h.) og flomfare på gult nivå gjeldende fra mandag til og med tirsdag. (Ill. Meteorologisk Institutt)

Dobbelt farevarsel: Regn- og flomskredfare på gult nivå for Østlandet

Varsom.no har i ettermiddag sendt ut et dobbelt farevarsel om mye regn og fare for flom over store deler av Sør- og Østlandet. Det kan komme opp mot 70 mm regn i løpet av 24 timer.
Annonse

Det er fortsatt mye vann i Drammensvassdraget selv om Drammenselva har gått betraktelig ned etter ekstremværet «Hans» og det påfølge drittværet som sørget for rekordstor flom denne sensommeren.

Det går nå 625 kubikkmeter vann i sekundet under Mjøndalsbrua. Det er omtrent dobbelt så mye som vanlig på denne tiden av året.

Annonse

Men nå skal det komme mer regn – mye regn. Lavtrykkene synes å stå i kø i Nordsjøen og vil sveipe over Sør- og Østlandet i løpet av de neste døgnene. Det får konsekvenser.

Vannføringen vil øke raskt i små og middels store elver. Årsaken er at det ventes mye regn, lokalt opp mot 70 mm i løpet av 24 timer. Det er ventet kraftige byger.

Det er derfor fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Råd
Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Vær oppmerksom på overvann på vei og fare for vannplaning.

Konsekvens
Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Fare øker mandag ettermiddag, men vil minke igjen tirsdag ettermiddag og kveld.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Mandag og første del av tirsdag ventes mye regn og kraftige regnbyger. Mange steder vil få 30 til 40mm i løpet av 24 timer, og der de kraftigste bygene treffer kan det bli opptil 70mm i løpet av 24 timer. Områdene som ble rammet av ekstremværet «Hans», kan være ekstra sårbare for mye nedbør.

Del: