18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er mye vann i vassdragene allerede og nå skal vannstanden øke ytterligere.

Nytt varsel på gult nivå – nå skal vannet ned vassdragene

Natt til tirsdag regnet det godt over store deler av Østlandet og mange steder kom det over 90 mm regn på 24 timer. Torsdag og første del av fredagen skal det komme enda mer vann, og dette skal ned gjennom vassdragene. Det er derfor varslet om flom.
Annonse

Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo.

Det kan bety lokale oversvømmelser og erosjonsskader. Overvann i tettbygde områder.

Annonse

Varsom.no og Meteorologisk Institutt melder nå at et nytt lavtrykk kommer fra vest og skal gjennom Agder og Telemark før det treffer Buskerud og Viken.

Råd
Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc. langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Beskrivelse
Vannføringen vil øke i elver og innsjøer. Det er vått i bakken og høy vannstand i sjøene, og regn vil føre til ytterligere økning, som kan nå gult varslingsnivå. Det er stor usikkerhet i hvor hovedtyngden av regnet vil treffe.

Mer vann i vente. Yr.no melder om opp til 30 mm. i løpet av torsdag og fredag i Hokksund.

Vannføringen gjelder ved Mjøndalen bru kl. 12.00 tirsdag.
Del:
Annonse