20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Herman Ekle Lund og Camilla Ulsund står bak dette leserinnlegget. (Foto: Nina Holtan)

Drammen Venstre vil skjerme togtilbudet på Steinberg

Nok en gang er togtilbudet på Steinberg under angrep, og nok en gang må beboerne gå i helspenn for om hverdagen blir vanskeligere å få til å gå opp.
Annonse

Denne gangen er argumentet for å rasere tilbudet at avgangene på generelt grunnlag skal bli mer punktlige. For alle andre enn innbyggerne på Steinberg, da.

Det stemmer jo sannsynligvis: Hvis alle tog og busser slutter å stoppe andre steder enn i de største byene, så vil de så klart komme raskere fram, og behovet for infrastruktur i mellom stoppene blir mindre.

Annonse

Men er det virkelig en slik samfunnsutvikling vi vil ha?

Årsaken til at infrastrukturen på norsk jernbane er for dårlig er en systematisk nedprioritering over mange år av alle regjeringer. Dette handler om politisk vilje: Er jernbane viktig, eller ikke så viktig?

Vi i Drammen Venstre gikk i år til valg på å ta vare på nære tjenester og tilbud. Manglende togtilbud på Steinberg er absolutt ikke noe vi vil stå på sidelinjen og se på.

Derfor sender vi nå en klar beskjed til stortingsgruppa vår om å jobbe mot svekkelse av togtilbudet på Steinberg – nå, og for all framtid.

For vi ser hva som skjer med lokalsamfunn som mister sine nære tjenester og tilbud: Reiseavstandene blir lengre, kontakten mellom menneskene reduseres, samholdet og tilliten svekkes, bilbruken og klimautslippene øker, folkehelsa forverres, trivselen går ned, og til slutt flytter folk.

Derfor er det viktig for oss å ta denne kampen.

Det innebærer konkret å hindre nedleggelser av barnehager, få tilbake åpne Nav-kontorer i Mjøndalen og Svelvik, gjenåpne Berger skole med mer – men også å skjerme og styrke kollektivtilbudet i utkantene. Vi har stått på hodet for bussen på Berger, og på samme måte lover vi å gjøre alt vi kan for togtilbudet på Steinberg.

Å gjøre hverdagen til folk på Steinberg tyngre er ikke riktig svar på spørsmålet om hvordan vi kan forbedre togtilbudet.

Herman Ekle Lund og Camilla Ulsund i Drammen Venstre.

Del:
Annonse