12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Rektor ved Eiker VGS, Jan Helge Russen, imøtegår her en artikkel om kokainbruk ved skolen som sto i Eikerbladet. (Arkivbilde: Per Jørund Grøthe)

Feil om kokain-problem ved Eiker videregående skole

Som rektor ved Eiker videregående skole og kommunalsjef for helse og velferd i Øvre Eiker kommune har vi et sterkt behov for å rette opp inntrykket som skapes i artikkelen om kokainbruk blant ungdom 22. september.
Annonse

Eikerbladet siterer kommunen på at Øvre Eiker og Eiker VGS ikke nødvendigvis er verken bedre eller verre enn andre kommuner og skoler når det kommer til rusproblematikken. Da er det kritikkverdig at avisa bruker tittel, hovedbilde og ingress til å skape det eksakt motsatte inntrykket.

Øvre Eiker kommune er bekymret for kokainbruk blant ungdom i Øvre Eiker.

Annonse

At enkelte av disse ungdommene er elever ved Eiker videregående skole, kan stemme. Vi er ikke naive. Men å tegne et bilde av at kokainbruk er et spesielt stort problem ved denne skolen blir helt feil.

På Eiker videregående skole er det relativt få elever fra Øvre Eiker, og vi har mange elever fra andre kommuner. Vi er en liten skole, og har derfor god oversikt. Derfor kan vi på ingen måte slutte fra at det er et kokainproblem blant ungdom i Øvre Eiker til at dette problemet også gjelder Eiker videregående skole. Ungdataundersøkelsen sier ingenting om hvilke skoler ungdommene hører til. 

Jeg som rektor har etter dette oppslaget i avisa fått en rekke henvendelser fra våre elever, som sier de ikke kjenner seg igjen i det bildet avisartikkelen har skapt. Det samme gjelder tilbakemeldingen fra helsesykepleier ved skolen, som kjenner elevmiljøet godt. 

Rusproblemer blant ungdom er noe vi som skole og kommune har stor oppmerksomhet på. Det er veldig bra disse problemene diskuteres blant ungdom, foresatte og i media. Men vi må ikke skape et feil bilde og komme med løse påstander om disse problemene. Vi må holde oss til fakta og den kunnskapen vi har om ungdoms rusbruk. Da blir det både bedre debatt og et bedre utgangspunkt for å drive forebyggende arbeid og sette inn tiltak. 

Innlegg av rektor Jan Helge Russnes ved Eiker videregående og kommunalsjef for helse og velferd Kari Hesselberg i Øvre Eiker kommune.

Del:
Annonse