21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Morten Wold skriver her om togtilbudet ved Steinberg Stasjon. (Foto: Stortinget)

FrP kjemper for Steinberg stasjon – igjen

MENINGER: Mange kjemper utrettelig for togtilbudet ved Steinberg stasjon – ikke minst Fremskrittspartiet. Det er ikke kommet godt nok frem i den senere tidens medieoppmerksomhet rundt spørsmålet om fjerning av inntil 12 togavganger i døgnet.
Annonse

La meg bare derfor slå fast: I mine til nå ti år som stortingsrepresentant har jeg hatt mye oppmerksomhet på denne saken etter at daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (SP) i februar 2012 bestemte at stasjonen skulle legges ned, noe som skjedde med virkning fra 9. desember samme år.

Uten togstasjon ble kollektivtilbudet dårlig, og aksjonsgruppen for bevaring av Steinberg stasjon, under ledelse av Olav Gåserød, har lagt for dagen en imponerende innsats og kamp for å redde stasjonen.

Annonse

Derfor var det en stor dag da regjeringen, med FrPs hånd på rattet i samferdselsdepartementet, bevilget 140 millioner til gjenåpning, noe som skjedde med stor ståhei i september 2015, etter drøyt tre års stengning.

Solvik-Olsen (FrP) ble samferdselsminister etter valget i 2013, og da begynte det virkelig å skje noe, også fordi det var stort påtrykk fra FrP lokalt – og fra lokalmiljøet på Steinberg, et tettsted der FrP i årets valg ble det største partiet med 27,6 prosent av stemmene. Slikt forplikter selvsagt.

Forleden kom imidlertid nyheten om at Bane NOR ønsket å redusere antall stopp på stasjonen fordi analyser viste at det ville bedre punktligheten på linjen. Da våknet selvsagt kamplysten igjen, både hos aksjonsgruppen og hos flere politikere, inkludert meg selv, for å melde klart ifra om at dette er meningsløst.

For min del stilte jeg samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP) et skriftlig spørsmål, og utfordret ham på om han ville gripe inn for å sørge for at tilbudet opprettholdes på dagens nivå. Og min stortingskollega Per Olaf Lundteigen (SP) brukte heldigvis utestemmen overfor den rødgrønne politiske ledelsen i departementet.

Og det viser at det nytter. Da jeg forleden fikk svar fra statsråden, skriver han at Bane Nor har vurdert denne saken på nytt og besluttet å opprettholde togstopp ved Steinberg for alle avganger på linje R12 Kongsberg-Eidsvoll i 2024.

Det er vel og bra, men han skriver også at «i arbeidet med å bedre punktligheten og driftsstabiliteten på jernbanen er det derfor viktig at alle tiltak vurderes, også stoppstruktur. Bane Nor og øvrige jernbaneaktører vil fortsette det viktige arbeidet med å analysere og identifisere alle potensielle punktlighetsforbedrende tiltak og komme med oppdaterte anbefalinger for å bedre reisehverdagen for de reisende og godskundene.»

Og det er nettopp de to siste setningene i avsnittet ovenfor som gir grunn til bekymring. De viser at kampen for et fortsatt godt togtilbud ved Steinberg stasjon må kjempes uavbrutt hver dag. For plutselig dukker det opp et nytt og kreativt forslag om reduksjon i tilbudet. Det vil Fremskrittspartiet ikke finne seg i.

Morten Wold (FrP)
Stortingsrepresentant 

Fra gjenåpningen av Steinberg Stasjon i september 2015 med Solvik-Olsen i midten og daværende fylkesordfører Morten Eriksrød (t.v.) og tidligere ordfører i Nedre Eiker, Bent Inge Bye. (Foto: Roy Hansen)
Del:
Annonse