13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Johnny Lundh, driftsleder for Spordrift på Hønefoss, ved stedet der kvikleireraset på Skotselv gikk. (Foto: Simen Slette Sunde, Bane Nor)

Dramatiske dager for jernbanen denne høsten – også i Skotselv

Dramatiske dager med ekstremvær: Døgnet rundt ble det jobbet for å fikse synkehull, ras, og kvikkleireskred. Mest mulig av jernbanen skulle berges, mens vannet steg og steg. Her forteller Bane Nor om de utfordringene de sto overfor under ekstremværet «Hans» og det påfølgende massive regnværet i vårt område.
Annonse

Mellom Flå og Geilo i Hallingdal: Enorme vannmasser har skylt vekk jernbanen. Fundamentet, som skinnegangen hviler på, består av grov grus og stein. Det er borte flere steder. Tilbake ligger et ustabilt spor som ikke tåler vekten av tog.

Alarmen har gått i selskapet Spordrift og Bane NOR. Togtrafikken er stengt. Det jobber masse folk ute for å redde det som reddes kan av jernbanen.

Annonse

Vannet stenger både skinnegang og veier – folk kommer ikke engang fram til fots på de mest utsatte stedene. Bygdene i Hallingdal er isolerte, og noen steder forsvinner både nettilgang og mobildekning.

Slik ser terrenget ut på avstand, etter kvikkleireraset på Skotselv. (Foto: Arild R. Hansen, Drammens Tidende)

Mens det fortsetter å pøse ned, og folk jobber iherdig mot naturkreftene, får flere i Spordrift melding hjemmefra om at huset må evakueres. Det er fare for at været kan utløse jordskred. Det er ustabile forhold oppe i de bratte åssidene som omgir den oversvømte dalen.

Skotselv: Et helikopter flyr samme rute, igjen og igjen, oppover Drammenselva til en skrent utenfor bygda Skotselv. Der har det gått et kvikkleireras over jernbanen. Skinnegangen er dekket av jord, trær og busker som skredet har tatt med seg ned den bratte dalsiden. Mens banen er stengt tømmes det store mengder vann fra en beholder under helikopteret.

Vannbombene treffer stedet der raset gikk, for å sikre at det ikke er igjen noen løse masser. Dette pågår i tre timer, før de anser området som trygt nok til å starte oppryddingen på toglinja. Senere flyr også helikopteret inn materialer slik at et arbeidslag fra Mesta kan bygge sikringstiltak i den bratte skråningen. Her settes det opp to murer for å hindre at framtidige skred skal treffe jernbanen.

I tre timer ble terrenget på Skotselv vannbombet og stresstestet fra helikopter. (Foto: Arild R. Hansen, Drammens Tidende)

Søndag 27. august – styrtregn
Fredag kveld er arbeidet ferdig på Viul ved Hønefoss. Fyllingen er bygget opp igjen, nye strømførende master er satt opp, jernbanen er åpen. Arbeidet med å etterkontrollere flere strekninger pågår gjennom helga, men stemningen er god. Mange slitne folk får en fortjent frihelg.

Så kommer styrtregnet. Natt til søndag pøser det ned. Flere av jernbanens strekninger stenges, for å unngå farlige situasjoner. På Skotselv utenfor Hokksund går det først ett stort ras, så flere mindre skred utover mandagen. I den bratte skrenten ned mot Drammenselva har vannet vasket ut jordsmonnet.

En stor del av terrenget blir flytende kvikkleire som raser ned dalsiden, mens det tar med seg trær og busker. Noe går i elva, mye lander på skinnegangen.

Så er det «på-n igjen» for slitne ansatte. Folk biter tenna sammen og vasser ut i flomvannet.

– Vi kjørte maskiner på begge sider av raset mandag, men kunne ikke begynne arbeidet før vi visste at det var trygt, forteller Lundh.

Kvikkleireraset på Skotselv blokkerte jernbanesporet. (Foto: Johnny Lundh, Spordrift)

En geolog konkluderer med at området fortsatt er ustabilt. Det kan komme flere ras. Tirsdag får de hjelp fra oven. Et helikopter starter med vannbombing og stresstesting av terrenget. I tre timer pøses det ut vann over rasstedet, for å fjerne løse masser som måtte ligge igjen.

Så erklæres området som trygt nok å jobbe i, og helikopteret kan fly inn både materialer og en kompressor. Utstyret plasseres i den bratte skråningen som kun er tilgjengelig til fots eller fra lufta. Det skal bygges støttemurer i skrenten, for å hindre at framtidige ras skal treffe jernbanen.

Banemontør i Spordrift, Henrik Flaskerud, sitter oppe i skråninga som rasvakt.

– Vi hadde hatt to geologer som sa det var veldig liten risiko for nye ras, men jeg var der som et ekstra sikkerhetstiltak hvis det skulle skje noe bevegelse. I åtte timer satt jeg der. En spennende dag på jobb, sier Flaskerud.

– Noen ganger er det greit å kjede seg. I hvert fall når kollegene står under et rassted, sier Lundh.

Mesta jobber på Skotselv for å bygge murer som sikrer jernbanen mot ras. Alle materialer er flydd inn med helikopter i det bratte området. (Foto: Simen Slette Sunde, Bane Nor)

Super Puma skal fly inn stein
I Hallingdal, på Ringerike og flere andre steder på Østlandet og i Trøndelag er høsten preget av oppryddingsarbeid etter ekstremværet.

– Det er mye som gjenstår. Vi har 15 steder som må ordnes før vinteren og frosten kommer. Det er viktig for å unngå flere vannskader til våren. Vi skal åpne stikkrenner og rydde i grøfter, så alt vann kan renne vekk fra jernbanen, forteller Lågrinn.

Etter høsten vil det fortsatt gjenstå rundt 25 steder som krever lignende tiltak. Disse er ikke like kritiske med tanke på snøsmelting og vårflom, og kan tas til neste år når telen har gått.

På Eiker er det også nok å gjøre. Det støpes det murer ved rasstedet i Skotselv. I første uke av oktober er det planlagt at et stort helikopter, en Super Puma, skal fly inn stein for å stabilisere terrenget.

Hvis det går nye ras på Skotselv, skal massene bli fanget opp av to støttemurer før de treffer jernbanen nedenfor. (Foto: Simen Slette Sunde, Bane Nor)

På Viul arbeides det videre for å sikre bekken, så den kan tåle store nedbørsmengder senere. Her støpes og bygges det stikkrenner gjennom den nye fyllinga der sporet går.

– I sommer ble vi ferdige med å ruste opp stikkrenner på Randsfjordbanen. De drenerer vekk vann fra jernbanen. I august fikk vi se hvor effektiv det var. Vi hadde ikke en eneste oversvømmelse i det området, forteller Lundh.

Se video fra flommen og arbeidene etterpå her.

Tekst og bilder er gjengitt med tillatelse fra Bane Nor.

Del:
Annonse