10. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Marte Roa Syvertsen fra Hokksund er lege og forsker og jobber på Drammen sykehus og kan mye om demens og hvordan hjernen påvirkes i eldre alder.

Enorm interesse for ny demensforening i Øvre Eiker

De hadde kanskje håpet på 50 personer til mandagens møte om den nye demensforeningen i festsalen på rådhuset i Hokksund. I stedet kom det over 250 engasjerte godt voksne som ville vite mer om sykdommen og det nye tilbudet.
Annonse

Som tidligere omtalt på Eikernytt.no (se lenke under) ble det i slutten av august tatt et initiativ for å starte en egen demensforening under paraplyen til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Mandag var det første åpne møtet i regi av styret og helsevesenet i Øvre Eiker, og det ble en suksess uten like. Mens arrangøren forventet rundt 50 personer, møtte det godt over 250 og stolrekke på stolrekke måtte kjøres inn for å sikre sitteplass til alle interesserte.

Annonse

På programmet sto informasjon av den lokale styringsgruppa – om hvorfor det var nødvendig med en slik forening. Ett av målene de har er å få Øvre Eiker til å erklære seg som en demensvennlig kommune med de konsekvenser og tiltak det innebærer.

Det var ikke forventet så veldig mange på det første møtet i regi av den nystartede demensforeningen i Øvre Eiker. Over 250 møtte opp og tok arrangøren på «senga».

Øvre Eiker har i dag ca. 400 mennesker med demens. Det sies at det er i hvert fall fire pårørende for hver pasient, noe som gir minimum 2.000 potensielt berørte av denne sykdommen.

Styrets leder, Ragne Berget, oppfordret da også flest mulig til å bli medlemmer slik at de neste vår vil kunne avholde det første årsmøtet i lokallaget.


Nasjonalforeningen for folkehelsen orienterte om hvem de var og hva de kunne tilby medlemmene sine når det gjaldt demens og andre sykdommer. De har pr. dags dato 436 slike lokallag under sin paraply og samler inn nær syv millioner årlig som går til forskning på demenssykdommen og til ulike tiltak og aktiviteter rundt om i landet. De jobber også for å få kommunene til å erklære seg som alders- og demensvennlige og har signert en avtale med 170 kommuner så lagt. De håper Øvre Eiker står for tur nå.

Demenskoordinator i kommunen, Marlene Grünwald-Berlin, orienterte om tilbudene kommunen hadde og hvordan hun jobbet med å følge opp de med demens og familiemedlemmene rundt. Hun er også ansvarlig for gjennomføringen av Demensskolen lokalt.

Møteleder og konferansier, Nils Skarra, takker Marte for et godt og innholdsrikt foredrag med mange gode råd om aktiviteter og ikke minst ernæring.

Lege og forsker fra Hokksund
Marte Roa Syvertsen fra Hokksund er lege og forsker og jobber på Drammen sykehus. Hun har en doktorgrad om ungdomsepilepsi og hjernens pannelapps-funksjoner. Hun er spaltist i Tidsskrift for Den Norske Legeforening, og har hatt tekster på trykk i en rekke aviser. Hun har også skrevet to bøker om hjernen vår og en tredje skal være på vei.

Mandag snakket hun om hjernen på én – to – tre og fire. Om de enkelte delenes ulike funksjoner og virkeområde, men først og fremst om pannelappens funksjoner. Hun er kjent for å kunne formidle hjerneforskning på en forståelig måte for de fleste av oss, og kom med en rekke råd for hvordan vi skal holde denne delen av hjernen i topp form.

Grete Berget er leder av interimsstyret til Øvre Eiker Demensforening og har med seg Monica Stølen og Bjørg-Tove Førland i orienteringen.

Det aller beste rådet hun kom med var å opprettholde gode relasjoner med andre mennesker. Det slår beina under de fleste kommuners politikk om at de eldre skal bo hjemme lengst mulig. Ofte sitter de hjemme i ensomhet og «visner på rot» – også mentalt.

Foredraget hennes avstedkom en rekke spørsmål fra salen og det var et engasjert publikum hun hadde denne kvelden, som ble ledet av Nils Skarra.

Styret i den nye demensforeningen i samtale med potensielle medlemmer etter møtet. Fra venstre ser vi Monica Stølen, Bjørg-Tove Førland, Ragne Berget samt Knut og Grethe Lande.
Del:
Annonse