13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leder av grendeutvalget, Mikal Lorentzen (t.h.) og Terje Bergan inviterte torsdag til fest og markering i Kulturhuset i Skotselv.

Feiret ny barnehage – markerte 30 år med grendeutvalg

Det var ingen «folkevandring», men en «god slump» skossælvinger og noen andre som hadde tatt turen til Kultursalen i flerbrukshallen for å feire at Skotselv snart får en ny barnehage. I tillegg ble det markert at det er 30 år siden stedet fikk sitt grendeutvalg – som det første i Øvre Eiker.
Annonse

Med Terje Bergan og Mikal Lorentzen i spissen, ble det torsdag ettermiddag feiret at Solbakken Barnehage snart er historie på sin nåværende plass. Bygget de skal inn i er allerede under oppussing og får i disse dager en ny farge og blir klargjort for barnehagedrift så langt det er mulig inntil alle formaliteter er i orden.

Laila Gustavsen i Øvre Eiker Kommunale Eiendom (ØEKE) kunne fortelle om et stort «trøkk» for å få en løsning på en ny plassering av barnehagen i bygda – spesielt etter at det denne høsten ble oppdaget to mindre «synkehull» ved dagens lokalisering.

Annonse

Hun kunne også fortelle om formalitetene som sto igjen – blant annet med at tre eiendommer skal slås sammen til én enhet og deretter klargjøres for drift. Det skal også legges om en høyspentlinje som nå skal graves ned for å frigjøre uteplass til alle barna.

Laila Gustavsen kunne ikke love noen sikker innflyttingsdato ennå, men sa det ikke ville ta mange månedene før alt var klart. Som kjent er hele prosjektet blitt forsinket etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken kom med innsigelser til kommunens planer.

Ordfører Knut Kvale berømmet det lokale initiativet i saken om barnehagen og var glad de endelig hadde fått landet denne saken før han ga seg som ordfører. Her sammen Janne Klægstad (t.h.) og Anita Hoff – begge ansatte i barnehagen. De skulle gjerne ha flyttet i går.

Avtroppende ordfører, Knut Kvale hadde også tatt turen for å gratulere bygda med dagen. Som ordfører de siste fire årene har han vært med på å avgjøre en rekke saker, men få av dem har betydd så mye som nettopp flyttingen av barnehagen i Skotselv. Det er heller ikke ofte vi ser så stort engasjement for en sak om denne, sa han.

– Vi krangler med Statsforvalteren rett som det er, men få saker har vært enklere og klarere å ta tak i enn denne. Det gjelder både for meg som ordfører og for ministeren som var på besøk her, sa han.

Kvale legger til overfor Eikernytt.no at en av hovedpersonene som gjorde dette mulig, var stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen. Ifølge Kvale har han en stor rolle i avgjørelsen til ministeren.

Også påtroppende ordfører, Adrian Tollefsen, hadde tatt turen sammen med partikollega Sine Frødin og daglig leder i Øvre Eiker kommunale eiendom, Laila Gustavsen.

Det første i Øvre Eiker
Skotselv var det første tettstedet i Øvre Eiker som fikk et eget grendeutvalg. Det er nå 30 år siden. Mange kommuner har ifølge ordføreren sett til nettopp Øvre Eiker for å lære hvordan lokaldemokratiet fungerer i praksis her.

– De fleste kommuner avgjør det meste i kommunestyresalen og så tar de avgjørelsene ut til folket i etterkant. Vi hører på folket først og så tar vi avgjørelsene, sa han.

Med boller og saft
Grendeutvalget hadde altså invitert til en aldri så liten fest med boller og saft. I tillegg var det en gratiskonsert med lokale krefter som Jan Morten Helgestad, Vårin Helgestad og Eli Renate Lillebuen Kvarme.

En av initiativtakerne, Terje Bergan, takket alle for et stort engasjement i barnehagesaken og sa at det hadde vært en lang prosess med mange mulige løsninger.

Han var glad for at de endelig fikk landet en ny plassering i den gamle «bibelskolen» og at de snart kunne flytte inn. Han sa også at dette var en billigere løsning enn flere av de andre forslagene som var lagt på bordet de siste årene.

Det ble også gratiskonsert for å feire både grendeutvalg og barnehage ved Jan Morten Helgestad, Vårin Helgestad og Eli Renate Lillebuen Kvarme.

Del:
Annonse