25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fredrik Deaton fra Forsvaret hadde i dag orientering for Vg2-elevene på Eiker videregående skole. (Foto: Per Jørund Grøthe)

Eiker VGS-elever fikk info om mulighetene i Forsvaret

Noen har utdannings- og yrkesplanene klare tidlig i skolegangen. Andre bruker lang tid på å bestemme seg for hva de skal bli.
Annonse

Kanskje er det noen som fant ut hva de skal satse på etter at flygeleder Fredrik Deaton fra Luftforsvaret i dag var på Eiker videregående skole og hadde en orientering for skolens Vg2-elever om hvilke utdannings – og yrkesmuligheter som finnes i Forsvaret?

Alle norske statsborgere født i 2006 skal i løpet av november svare på en egenerklæring om blant annet motivasjonen de har for å tjenestegjøre i Forsvaret. Den brukes som grunnlag når det skal velges ut hvem som kalles inn til sesjon. Om lag 1/3 av hvert årskull blir innkalt til sesjon, fikk vi vite.

Annonse

Rådet fra Forsvarets representant var å starte med førstegangstjenesten. Deretter er det svært mange utdanningsretninger og -muligheter. Utdanningen legger et godt grunnlag for en videre karriere, enten i Forsvaret eller i det sivile liv, og ikke minst er den gratis, melder skolen på sine nettsider.

Del:
Annonse