20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Majken Røsnes Skjelbred har «passet på» ordfører Knut Kvale og vært sjefen på politisk sekretariat i 16 år. Onsdag vanket det takker og blomster.

Takket av kommunestyret – ønsket nytt velkommen

Det var både glede og vemod da det sittende kommunestyret med ordfører Knut Kvale i spissen takk for seg under kommunens middag for gammelt og nytt kommunestyre onsdag kveld. Han formante om at den gode demokratiske ånden i Øvre Eiker skulle fortsette.
Annonse

For i motsetning til i mange kommuner – noen ikke langt unna oss, skjer den politiske debatten i Øvre Eiker med større respekt og forståelse. Ordfører Knut Kvale trakk fram den respekten og gode tonen representantene i Øvre Eiker har overfor hverandre i sin tale. Han karakteriserte debattklimaet som godt selv om de var dørgende uenige i flere saker.

Onsdag kveld kunne de nyte en bedre middag på Fossesholm sammen som en takk for innsatsen de siste fire årene. De nye folkevalgte, som til uka skal tre inn i kommunestyret, fikk her en forsmak på både debattmiljø og tonen som hersker i kommunestyret.

Annonse

Med varaordfører Bente S. Kleven som toastmaster, ble det taler og som vanlig var det Trond Bermingrud (FrP) som vakte mest begeistring. Han tok for seg de siste fire årene – på rim. Og han begynner å få treningen på nettopp rim i sine taler – til stor begeistring for de andre folkevalgte.

Det gamle og det nye kommunestyret var onsdag samlet til middag på Fossesholm som en takk for innsatsen og som velkommen til de nye folkevalgte.

Lasse Haugen (AP) holdet det vi kan kalle posisjonens tale selv om samarbeidet mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet raknet etter en tid. Også Lasse viser seg som en meget dyktig taler.

Utdeling av Nøstetangen-glass
Med Majken Røsnes Skjelbred som praktisk tilrettelegger og kontroll på det meste innen politisk sektor i Øvre Eiker, ble det tradisjonen tro, delt ut ett Nøstetangenglass for hver periode de utgående kommunestyremedlemmene hadde sittet. Noen fikk ett, mens andre fikk tre glass.

Det var ordfører Knut Kvale som sto for utdelingen sammen med Majken, men da det var hans tur til å få glass, var det varaordfører Bente S. Kleven som måtte overta rollen som utdeler.

Politikerne hadde med seg ektefeller og partnere slik alle skulle bli bedre kjent.

Store utskiftninger i kommunen
Det er ikke bare politikere som nå skal skiftes ut. Ordfører Knut Kvale har som kjent ikke tatt gjenvalg og er i ferd med å bli førtidspensjonist med AFP slik ordførere har mulighet for. Det betyr at kona trolig vil se mer til ham enn hun har de siste fire årene. For dette har vært spesielle år med korona og så krig og flyktningkrise.

Den andre i toppledelsen i kommunen som nå forsvinner er kommunedirektør Leif-Arne Steingrimsen. Han har ikke sittet lenge i den stillingen, men vært en stabil økonomisjef i en årrekke. Nå har dessverre tidligere kommunedirektør Trude Andresen, «lokket» Leif-Arne til Drammen kommune og han slutter formelt 1. november. Det er Susanne Vist, som nå trer inn som konstituert kommunedirektør inntil ansettelsen av ny er i orden, men det tar tid for slike jobber.

Bente S. Kleven var toastmaster for kvelden. Her sammen med Leif-Arne Steingrimsen, Oleksii Vasyliev og den kommende ordføreren, Adrian Tollefsen.

Også på politisk sekretariat har det skjedd endringer ved at Elisabeth Enzinger Søhoel har tatt permisjon fra jobben for å jobbe som rådgiver med internasjonale spørsmål i KS. Mer internasjonalt samarbeid mellom kommunene er noe hun har brent for lenge. Det er Anette Jæger Martinsen som nå fyller denne rollen på politisk.

Tar en for laget
Det var ikke bare de som nå forsvinner ut fra politikken som fikk takk fra sittende ordfører. Også de nye representantene ble takket for at «de tok en for laget» som Kvale karakteriserte vervene.

Anne Kristine Lyngås Kvale (t.v.) kommer nok til å se noe mer til mannen, Knut Kvale, heretter. Bente S. Kleven er også ute av kommunestyret og Leif-Arne Steingrimsen slutter.

Det er nemlig ingen selvfølge at folk skal stille opp på fritiden og bruke timevis på å lese saksdokumenter i størrelsesorden 40- til 50.000 sider i løpet av en foreårsperiode, skal vi tro kommunedirektøren rett. Det er heller ikke alle som takler å få kjeft og hets slik det er mange steder.

Takk fikk også de ansatte og lederne i kommunen, som måtte forholde seg til at som politikerne fant på å vedta. Uten en lojal innsats fra dem var det liten nytte i å være politiker, mente han.

Brit Tove Krekling var den første som fikk Nøstetangenglass av ordfører og partikollega Knut Kvale.

Dønn ærlig
Knut Kvale vil med sin lune og rolige framtreden bli savnet av flere. Det tyder alle tilbakemeldinger på. Men han blir neppe savnet av Statsforvalteren i Oslo og Viken selv om hun sendte ham et brev med «takk for samarbeidet» nå som han går av.

– Er det en ting jeg har forsøkt i min gjerning som ordfører – så er det å være dønn ærlig, sa han og mente at han hadde greid det på rimelig godt vis.

Men så ble han blitt «holdt i øra» av Majken på politisk sekretariat. Han kunne nemlig avsløre under middagen at hun passet på det aller meste som skjedde – fra bestillinger av flybilletter til at han skulle se presentabel ut. For den innsatsen fikk hun en god klem og en stor blomst.

Jon Wold og Terje Gulliksen på tangenter var hyret inn for å underholde med viser og musikk.
Del:
Annonse