1. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kiwi får her byggeskikkprisen fra ordfører Knut Kvale i kommunestyret.

I kommunestyret i dag: Byggeskikkpris til Kiwi Lerberg

(Oppdatert kl. 22.20) Øvre Eiker kommunes Byggeskikkpris deles ut for første gang siden 2002 i dag. Utdelingen skjedde i forkant av sittende kommunestyres siste møte, og det var avtroppende ordfører Knut Kvale som delte ut prisene.
Annonse

Det ble delt ut en Byggeskikkpris, samt to Hedrende omtaler. Søren enkemannsvei 5 og Tingstua i Gamle-Hokksund fikk begge hederlig omtale.

Juryen har bestått av Arne-Finn Solli, representant fra næringslivet, Kjetil Bjørnerud, bransjerepresentant, Marit Tveit Sakshaug, administrasjonen i kommunen, Anne Hov Hilleren, kommunestyrerepresentant, og Astrid Røren, kommunestyrerepresentant og juryleder.

Annonse

Her er informasjon om topp tre med juryens vurdering.

Øvre Eiker kommunes Byggeskikkpris 2023 tildeles KIWI Lerberg.

Arkitekt: A-LAB

Byggherre: KIWI ved Lerberg Utvikling AS


Juryens vurdering:
Kiwi Lerberg fremstår som et rolig og disiplinert butikkanlegg på en av Hokksunds mest sentrale tomter. Butikken er diskret tilgjengelig for kunder, lavmælt og estetisk givende for nabolag og omgivelser. Byggets arkitektoniske kvalitet og grønne profil, tjener Kiwi til ære og bør gi ideer og inspirasjon til andre som forbereder nye næringsbygg i kommunen. Anleggets kvaliteter peker i flere retninger i en tid hvor estetikk, tilgjengelighet og grønt skifte blir stadig viktigere.

Kiwi Lerberg fikk i dag kommunens byggeskikkpris under åpningen av periodens siste kommunestyremøte.

Hedrende omtale
Øvre Eiker kommunes hedrende omtale for god byggeskikk 2023 tildeles Søren enkemannsvei 5 i Harakollen.

Arkitekt: Arkitektkontoret Hauger AS

Byggherre: Hege Villars og Vidar Lien


Juryens vurdering:
Boligen i Søren enkemanns vei 5 er et bygg med presise linjer, harmonisk form, farge og materialbruk. Anlegget er godt tilpasset terreng og åpner seg mot fellesskapet med en behersket og lavmælt beplantning. Byggeoppgaven er forbilledlig løst og gir et fint bidrag til nabolag og omgivelser.

Søren enkemannsvei 5 i Harakollen eies av Hege Villars og Vidar Lien. De får hederlig omtale.

Hedrende omtale
Øvre Eiker kommunes hedrende omtale for god byggeskikk 2023 tildeles Tingstua i Gamle-Hokksund.

Arkitekt: Arkitektgruppen Drammen AS

Byggherre: Stiftelsen Tingstua ved Sparebanken Øst


Juryens vurdering:
Tilbakeføringen er forbilledlig gjennomført, hvor restaureringens helhet, tidsriktige materialbruk, gode detaljering og autentiske fargesetting virkelig kommer til sin rett. Med sin viktige historie, ruvende størrelse, og prominente plassering, er den ferdigrestaurerte Tingstua et viktig bidrag til bevaringen av bygningskulturen, ikke bare i Gamle-Hokksund, men for hele kommunen og distriktet.

Hederlig omtale får også Tingstua i Gamle-Hokksund. Det er Stiftelsen Tingstua eid av Sparebanken Øst som har stått for restaureringen.
Del:
Annonse