16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det nye menighetsrådet på Fiskum. Se navnene i saken. (Foto: Privat)

Kirkevalget 2023: Dette er det nye Fiskum menighetsråd

Det nyvalgte menighetsrådet i Fiskum har hatt sitt første møte. Solveig Lysaker er valgt til leder.
Annonse

Sammen utgjør både medlemmer og varamedlemmer et team som gleder seg til å fortsette det flotte arbeidet som er lagt ned av forrige menighetsråd, heter det i en melding.

Ett av vedtakene det nye rådet gjorde, var å beslutte at offergavene i kommende gudstjenester skal gå til Kirkens Nødhjelp.

Annonse

– Krigssituasjonen menge steder i verden oppfører oss alle, og vi vil gjerne gi vår skjerv til de organisasjonene som er til stede i krigsområdene og som forsøker å gjøre livet lettere for dem som rammes, sier leder Solveig Lysaker.

Bildet – fra venstre: Klara Lie, Per Kårtvedt, Vivian Kaasa (vara), Målfrid Bye Haugen (nestleder), Anton Lundteigen, Solveig Lysaker (leder), Anne-Jorun Bakken (sokneprest), Vigdis Eggar (vara), Trine Slotfeldt (vara) og Reidun Bollerud.

Del:
Annonse