25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Andreas Aronsen ble fredag valg til ny leder for Unge Høyre i Øvre Eiker. (Foto: Emil Nordahl)

Andreas Aronsen nyvalgt leder for Unge Høyre i Øvre Eiker

Øvre Eiker Unge Høyre avholdt fredag den 10. november sitt årsmøte. Årsberetning og regnskap ble vedtatt uten noen merknader. Der ble også et nytt engasjert styre enstemmig valgt. Nyvalgt leder, Andreas Aronsen, er klar for å fortsette å markere Unge Høyres politikk både innad i moderforeningen, men også utad i bygda.
Annonse

Øvre Eiker Unge Høyre har sine røtter tilbake til 60-tallet. På slutten av 60-tallet og noe inn på 70-tallet besto styret i Øvre Eiker Unge Høyre av blant andre Hans Kristian Sveaas, Karin Lieng, Kristin Braathen og Dag Kirkebøen.

Deretter har både Bjørn Loe Nyhus, Pål Strand og Tine Teigen ledet lokalforeningen, før den i 2011 ble en del av Eiker Unge Høyre, og deretter en del av Drammen Unge Høyre. Foreningen ble reetablert 5. august 2021, med Emil A. Bellen Nordahl i spissen.

Annonse

Klubben er gitt videre
Caroline Halmrast gikk på dette møtet av som lokalforeningsleder, og studerer nå barnevernspedagogikk i Trondheim.

– Nå er det på tide å slippe til Andreas som leder. Han er mer enn kvalifisert – og jeg er helt sikker på at dette vervet er i de beste hender, sa Caroline under møtet.

Andreas Aronsen fra Vestfossen går nå på Eiker videregående på helse og oppvekstfag, og er naturlig nok svært opptatt av utdannings- og helsepolitikk – og som Caroline påpekte også veldig klar for jobben som leder av Øvre Eiker Unge Høyre.

– Det er en stor ære å bli valgt til leder, og jeg takker for tilliten, sa Aronsen under møtet. Han legger fokus på at det er store sko å fylle:

– Caroline har gjort et godt arbeid det siste året, og jeg håper å fortsette med det allerede gode arbeidet som gjøres i foreningen.

Foreningslederen i Øvre Eiker Høyre var også til stede.

– Jeg her helt overbevist om at Andreas, kommer til å gjøre en strålende jobb. Vi i styret i Øvre Eiker Høyre kommer til å være heldige som får med oss Andreas rundt bordet. Han sitter på enorme kunnskaper og politiske ferdigheter på tross av alderen, så dette ser vi frem til, sa Emil A. Bellen Nordahl under møtet.

Ordfører Adrian Tollefsen ringte inn til møtet og sa følgene:

– Så fantastisk at Andreas er Øvre Eiker Unge Høyres nye leder, han har alle muligheter til å ta foreningen til nye høyder, lykke til, avsluttet Tollefsen.

Politiske prioriteringer for 2024 i Øvre Eiker Unge Høyre
Øvre Eiker Unge Høyre vil fortsette å jobbe for de politiske prioriteringene de satt seg ved forrige årsmøte:

– Barn og unge skal ha trygge og sikre skoleveier.

– Skolene i Øvre Eiker skal være tilrettelagte for hver enkelt elev.

– Flere og bedre helsesykepleiere i Øvre Eiker.

– Et bedre psykisk helsetilbud for ungdom i Øvre Eiker.

– Flere busser til Ormåsen fra både Hokksund og Vestfossen – også i helgene.

– Flere lavterskeltilbud på både fysisk og psykisk helse for barn og ungdom i Øvre Eiker.

– Videreutvikle og gjøre mer av det gode toleransearbeidet i Øvre Eiker.

– Redusere matsvinn gjennom samarbeid mellom det private næringslivet og det offentlige.

– Dette skal vi jobbe hardt for, og vi skal utfordre moderforingen på dette, sa Aronsen med et smil i retning Nordahl.

Del:
Annonse