18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Martha Kodahl fra Forturnerskapet og leder av æresmedlemsutvalget delte ut æresmedlemskap med diplom til Knut Arve Johansen sammen med leder i Hokksund Turnforening, Idar Øsebak.

Høstfest med heder av gamle turnmedlemmer i Hokksund

FORENINGER: Søndag 5. november arrangerte Hokksund Turnforening «Høstfest» for sine medlemmer. Her kunne vi se alle partier vise frem med hvert sitt show. Utøvere i alderen fra ett år til 50 år deltok og i den forbindelse ble det også gjort ekstra stas på to stykker som har vært i klubben i mange, mange år.
Annonse

Følgende ord ble lest opp av Marta Kodahl fra Forturnerskapet og leder av æresmedlemsutvalget:

Vedkommende har vært turner fra de tidlige barneårene. Vedkommende har vært trener for gutter apparat fra 1967 og i flere år, og trena apparat-jentene fra slutten av 70-åra. Kom så tilbake i 1998 og bygde opp gutteturn igjen i Hokksund Turnforening.

Annonse

Er en av turnsportens legender og en ressurs innen norsk turnsport. Har blant annet skrevet lærebok om turn, har jobbet med utdanning av norske turntrenere og dommere i Norges Gymnastikk og Turnforbund. Vært en pådriver for konkurranseformen, SALTO og SALTO-konkurranse, som er en lavterskel konkurranseform for barn.

Fikk hederstegnet i Hokksund Turnforening i 2009, Norges Gymnastikk og Turnforbundets medalje i sølv i 2002 og i gull i 2010. Et meget verdig æresmedlem i Hokksund Turnforening. Takk for god innsats. Da er det en stor ære å be Knut Arve Johansen om å komme og få sitt æresmedlemskap tildelt med diplom.

To veteraner i Hokksund Turnforening ble søndag hedret for sin mangeårige innsats. Per Harald Hobbelstad (t.h.) og Knut Arve Johansen.

Følgende ord ble lest opp av Martha Kodahl fra Forturnerskapet og leder av æresmedlemsutvalget:

Vedkommende har vært en ivrig turner fra tidlig barneår. Har vært på mange av ungdommens landsturnstevner og flere Mandalsleire. Deltatt på flere oppvisningstropper for Hokksund Turnforening i utland og innland, disse troppene har tatt mange Norgesmesterskap. Har sittet i styret i turnforeningen i mange år som varamedlem, nestleder og sportslig leder.

Vært ansvarlig for oppvisninger, deltatt på flere lagledermøter, representert i idrettsrådet, på kretsting, på forbundsting og vært trener i mange år. Vedkommende har vært en trener som var til stede for sine gymnaster, invitert til mange sosiale sammenkomster, gullfester, hytteturer, og inviterte også hele styret i turnforeningen til festlige kvelder.

Veldig inkluderende og sosial som absolutt fortjener en oppmerksomhet for sin innsats. I mange år vært til stor hjelp under Buskerud Trampetten og har også vært ivrig i anleggskomiteen for den nye Hokksundhallen.

Vedkommende fikk Norges Gymnastikk og Turnforbundets kretsfortjeneste medalje i 2018. Vi i Hokksund Turnforening håper å få dra nytte av vedkommende, nemlig Per Harald Hobbelstad i mange år for sin kompetanse og all erfaring han har innen turnsporten. En verdig mottaker, Per Harald Hobbelstad av hederstegnet i Hokksund Turnforening.

Martha Kodahl fra Forturnerskapet og leder av æresmedlemsutvalget delte ut hederstegnet til Per Harald Hobbelstad sammen med Idar Øsebak.
Del:
Annonse