23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En 35 år gammel eikværing er dømt til fengsel og til å betale erstatning etter flere svindelforsøk. (Illustrasjon)

Fengsel – inndragning og erstatning etter svindel-dom

En 35 år gammel eikværing er dømt til ni måneders fengsel, betale erstatning, tåle inndragning av en rekke gjenstander samt betale saksomkostninger etter en dom i Buskerud Tingrett – Eiker denne høsten.
Annonse

Han måtte møte i retten i Hokksund tiltalt for en rekke tyverier og bedragerier av dels betydelige verdier. Blant annet stjal han en snøfreser til traktor med utstyr, traktordekk, gaffelforlengere samt et skjær til en traktor fra sin arbeidsgiver i Hønefoss. Gjenstandene hadde en verdi på ca. 200.000 kroner.

Men det stoppet ikke her. Han fikk en privatperson til å betale 7.000 kroner som betaling for en motorsag han angivelig skulle selge. Men han hadde ikke noen motorsag.

Annonse

Mannen utga seg også for å være en navngitt person ved en bedrift i Hønefoss og kjøpte varer fra Tools i Drammen til vel 13.000 kroner. Kjøpet ble fakturert bedriften i Hønefoss. Han var da sagt opp fra jobben på grunn av tyverier.

Det samme skjedde ved et annet verktøyfirma i Drammen, og denne gang var det varer for vel 31.000 som ble fakturert bedriften i Hønefoss.

Også en bedrift i Elektroveien i Hokksund ble utsatt for samme framgangsmåte og her var det varer for vel 13.000 som ble fakturert.

Mannen var også tiltalt for to tilfeller av forsøk på bedrageri hos en bilforhandler i Lier hvor bestilte en varmepumpe til en verdi av vel 18.000 kroner og at dette skulle faktureres bedriften i Hønefoss. Denne handelen ble stoppet da det ble oppdaget at mannen ikke lenger jobbet ved den aktuelle bedriften.

Det samme skjedde da han forsøkte å bestille en startbooster til en verdi av 10.000 kroner ved en annen bilutstyrsforretning i Lier.

Mannen var også tiltalt for en rekke tilfeller av kjøring uten førerkort. Alle forhold skjedde sommeren og høsten 2022.

Mannen møtte i retten og innrømmet delvis skyld, men var uenig i enkelte tiltalepunkt. Han ble derimot ikke trodd av retten.

Straffutmåling
I dommen heter det at tiltalte skal dømmes for ett tilfelle av grovt tyveri, fire tilfeller av bedrageri, to tilfeller av forsøk på bedrageri, samt fire tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

Det skal fastsettes en samlet straff for lovbruddene, jf. straffeloven § 79 bokstav a. Ved straffeutmålingen tar retten utgangspunkt i det mest alvorlige forholdet, som anses å være det grove tyveriet.

Mannen ble dømt til fengsel i ni måneder med fratrekk av 37 dager som han har sittet i varetekt. I tillegg må han betale til sammen 18.065 kroner i erstatning til to firmaer og én privatperson. I tillegg må han tåle inndragning av diverse utstyr han hadde tilegnet seg på uærlig vis. Han ble også idømt saksomkostninger med 5.000 kroner.

Del:
Annonse