13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Næringsminister Jan Christian Vestre vil forenkle mest mulig for næringsdrivende. Nå ved digital etablering av selskaper.

Nå blir det enklere å starte bedrifter i Norge

Tidligere kunne det ta opptil 30 dager å få etablert et selskap. Gjennom et privat-offentlig samarbeid heldigitaliseres nå løsningen. Det gjør det enklere og raskere å starte bedrift. Målet er at næringsdrivende kan etablere selskap på 24 timer.
Annonse

– Å gjøre hverdagen enklere for næringsdrivende er høyt prioritert i regjeringen. Forenkling og digitalisering sparer ressurser og gir konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Den digitale selskapsetableringen vi lanserer i dag gjør at næringsdrivende kan bruke tiden sin på verdiskaping heller enn å bale med papirer, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Tjenesten «Digital selskapsetablering» er kommet på plass etter et innovativt samarbeid mellom offentlig sektor og finansnæringen – med Sparebank1 i spissen. Brukerne kan nå også registrere sin bedrift enklere i nettbanken sin – i en tjeneste de kjenner fra før, heller enn å måtte gå inn hos Brønnøysundregistrene.

Annonse

– Digital selskapsetablering er en av flere forenklingsprosjekter vi jobber med. Regjeringen vil redusere næringslivets kostnader og byrder med 11 milliarder kroner. Det er et ambisiøst mål, og vi jobber på for å komme i mål innen 2025, sier Vestre.

– Denne løsningen hjalp meg med å komme fortere i gang med drømmen min om å jobbe som fysioterapeut for barn og unge. Jeg er ikke glad i papirarbeid, og hadde utsatt å opprette aksjeselskap hadde det ikke vært så enkelt. Jeg ble forespeilet at den vanlige løsningen kunne ta over seks uker, nå tok det et par dager, sier Helene Eide, fysioterapeut fra Karmøy, som har fått prøve ut løsningen.

Et innovativt privat-offentlig samarbeid
SpareBank 1 har jobbet sammen med Brønnøysundregistrene for å digitalisere og forenkle prosessen med å starte en nytt AS. Den nye løsningen skal gi brukeren veiledning og råd i forbindelse med etablering av bedriften – men aller viktigst: Brukeren skal nå slippe å registrere seg både i banken og hos offentlige myndigheter – det holder å registrere seg i tjenesten Starte AS på SpareBank 1s nettsider.

– Det er helt avgjørende at både det offentlige og banker legger til rette for at flere lykkes med å starte og drive en bedrift. Å korte ned tid og krefter vi bruker på å etablere selve bedriften, er en vesentlig faktor for å kunne lykkes i oppstartfasen. For oss i SpareBank 1 var det også helt selvsagt å være med på å legge til rette for dette, mener Marianne Bakke konserndirektør BM i SpareBank 1 SR-bank.

– Med vår felles digitale selskapsetableringstjeneste skjærer vi ned etableringstiden betraktelig. Vi integrerer sømløst tjenesten med plattformer der brukerne allerede opererer, som nettbanker og regnskapsprogrammer. Dette effektive samarbeidet med finansbransjen, som vi verdsetter høyt, gjør oss i stand til å legge til rette for en raskere og enklere oppstartsprosess, sier Lars Peder Brekk, direktør ved Brønnøysundregistrene.

Nettbanken Folio AS er også ferdig med sin sluttbrukerløsning, DNB nærmer seg løsning for etablering, og Fiken er i gang med en løsning for etablering av enkeltpersonforetak.

Del:
Annonse