12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Parats kampanje skal forhindre seksuell trakassering av ansatte i servicebransjen.

Kampanje mot seksuell trakassering i servicebransjen

Julebordstiden er høysesong for seksuell trakassering av ansatte i servicebransjen. Nå tar fagforeningen Parat grep og kjører en egen kampanje mot seksuell trakassering.
Annonse

– Du har fem ganger høyere risiko for å bli seksuelt trakassert hvis du jobber i hotell- og restaurantbransjen enn på andre norske arbeidsplasser. Derfor setter vi nå søkelyset på seksuell trakassering i denne bransjen, der problemet er langt større enn blant andre grupper Parat organiserer, sier rådgiver Ståle Botn i Parat.

Ansatte i servicebransjen blant de mest utsatte
Alle har rett på en trygg arbeidsplass fri for trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Likevel har fire prosent av ansatte på tvers av alle bransjer opplevd å bli seksuelt trakassert på jobb, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI) fra 2022.

Annonse

Kvinner er mer utsatt for trakassering enn menn, på alle arenaer, og yngre er mer utsatte enn eldre. Ansatte i servicebransjen er blant de aller mest utsatte. Her har om lag 20 prosent opplevd seksuell trakassering. Det er langt over gjennomsnittet.

Derfor tar Parat, som har mange medlemmer i servicenæringen, nå grep. Blant annet deler de ut buttons med påskriften «Jeg er på jobb» til ansatte som en del av kampanjen. Håpet er at denne påminnelsen skal forhindre gjester fra å tråkke over grenser.

– Fellesforbundet og NHO har sin egen kampanje. Parat har nå vokst så mye i hotell- og restaurantbransjen at våre tillitsvalgte ønsket en egen kampanje, sier Botn.

Minner om at ansatte er på jobb, ikke på menyen
Tafsing, klapsing, slibrige kommentarer eller sjenerende plystring – uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering kan komme i ulike former.

Budskapet i Parats kampanje er klart: Ingen i servicebransjen skal tåle en hånd på rompa, kommentarer om utseende eller annen uønsket seksuell oppmerksomhet. De ansatte er på jobb. De fortjener respekt.

– I serviceransjen er det mange unge arbeidstakere som har sitt første møte med arbeidslivet. Å jobbe innen hotell og restaurant er givende, spennende og utfordrende, men rekrutteringsproblemene er store. At såpass mange utsettes for seksuell trakassering hjelper ikke på bransjens rykte, påpeker Botn.

Arbeidsgiver har et stort ansvar
Å bli utsatt for seksuell trakassering kan få store konsekvenser. Det kan føre til misnøye med livet generelt og mistrivsel på arbeidsplassen – noen ganger i så stor grad at det fører til oppsigelse, viser forskning.

Det er arbeidsgiver som skal sørge for at arbeidsmiljøet er trygt, og arbeidsgiver har et stort ansvar for at ansatte ikke blir trakassert. Skulle ansatte likevel oppleve dette, har arbeidsgiver ansvaret for å håndtere situasjonen.

– Denne kampanjen er en viktig påminnelse hvor vi får belyst problemet, men også synliggjort verdien av å jobbe forebyggende. Den må starte med en reell risikokartlegging på det enkelte arbeidssted hvor arbeidsgiveren har et spesielt ansvar for å avdekke risikofaktorer og finne forebyggende tiltak i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten, sier nestleder i Parat, Anneli Nyberg.

Del:
Annonse