12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Magnus Weggesrud (SP).

Nærskoleprinsippet har fungert godt

MENINGER: I desember skal fylkestinget i Buskerud behandle og vedta inntaksordning for videregående opplæring for neste skoleår. Senterpartiet vil der foreslå at vi viderefører nærskoleprinsippet.
Annonse

Denne ordningen fungerte godt i både gamle Buskerud, i Viken og vil fungere godt også i nye Buskerud. Dessverre er det nå Høyre-styre i Buskerud og det vil bli innført rent karakterbasert inntak.

Dette skjer på tross av at alle organisasjoner, skoler og andre som har gitt høringssvar, ikke ønsker seg modellen med rent karakterbasert inntak – feilaktig omtalt som «fritt skolevalg».

Annonse

Nærskoleprinsippet fungerer slik at en elev har fortrinnsrett til å komme inn på den skolen som ligger nærmest der han bor og som tilbyr det utdanningsprogrammet han ønsker å gå. Det hindrer at han kan bli utkonkurrert av elever fra andre steder og som har bedre karakterer fra grunnskolen.

Noen steder, hvor det er like langt mellom skoler som tilbyr det samme, har elevene flere nærskoler å velge mellom. F.eks. kan elever i Hokksund velge mellom Åssiden vgs. og Buskerud vgs. som nærskole på yrkesfag, tilsvarende løsning finnes flere steder. Ordningen er derfor ikke A4, men tilpasset geografien i Buskerud. Dette har fungert godt.

Alternativet er rent karakterbasert opptak. Høyresiden kaller det «fritt skolevalg», selv om det kun er fritt for de elevene med best karakterer etter ungdomsskolen. Resten kommer inn der det er plass.

Dette vil etter vårt syn føre til økt karakterpress i ungdomsskolen. Det vil kunne føre til lengre reisevei for flere elever – og økte kostnader til skoleskyss. Det vil kunne svekke elevgrunnlaget ved noen skoler. Det vil kunne føre til at vi får noen skoler som er mer populære enn andre, og at vi får A- og B-skoler/eliteskoler. Dette gir ikke en bedre skole i Buskerud, og vi er redd det vil føre til at flere dropper ut.

Vi forstår høyresidens argument om at elever av ulike årsaker trenger skifte av miljø etter grunnskolen. f.eks. på grunn av mobbing. Dette er imidlertid allerede ivaretatt i dagens ordning, hvor elever kan søke om å bytte nærskole hvis de av ulike årsaker trenger miljøskifte.

Vi forstår også høyresidens argument om at elevene skal ha valgfrihet, men når den valgfriheten kun er for noen få og den har negative effekter for andre elever, så mener vi nærskoleprinsippet er det beste for Buskerud.

Magnus Weggesrud
Gruppeleder i fylkestinget
Senterpartiet

Del:
Annonse