24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En 22 år gammel eikværing er dømt til samfunnsstraff etter å ha forsøkt å trenge seg inn i to boliger og slå til tre av beboerne. Lang liggetid hos politiet er årsaken til den milde straffen.

Eikværing dømt til samfunnsstraff – møtte ikke i retten

En 22 år gammel mann fra Eiker er dømt til 40 timers samfunnsstraff samt betale til sammen 20.000 kroner i erstatning til tre fornærmede pluss 3.000 kroner i saksomkostninger. Han møtte ikke i Buskerud Tingrett – Eiker da saken var oppe til behandling.
Annonse

Bakgrunnen for saken var en hendelse i august 2022 i Øvre Eiker der mannen banket på vinduene og ville inn i en bolig. Da Han ikke slapp inn, slo han til fornærmede med flat hånd.

Det samme skjedde på en annen gateadresse – men på samme sted. Da han ikke slapp inn her heller, dyttet han den kvinnelige eieren bakover. Også mannen i huset ble dyttet og fikk slått hodet mot dørkarmen to eller tre ganger i tillegg til slag med flat hånd.

Annonse

22-åringen var tiltalt både etter straffelovens paragraf 266 om skremmende eller plagsom atferd og straffelovens paragraf 271 for å ha øvet vold mot en annen person.

Selv om mannen ikke møtte for å forklare seg, ga vitneforklaringene til de fornærmede samt video fra en ringeklokke et godt nok bilde for hva som skjedde. Ifølge dommen var den tiltalte ruset og skal ha forklart for politiet at han ikke husker noe av hendelsen. Mannen er ikke tidligere straffedømt.

Retten bemerker at saksbehandlingstiden hos politiet har vært lang og dermed redusert straffen fra det som normalt ville vært ubetinget fengsel til samfunnsstraff. Saken ble også forsøkt løst i konfliktrådet, men heller ikke her møtte mannen opp.

Mannen er altså dømt til 40 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Gjennomføres ikke dette kan han ende «bak murene» i 40 dager. I tillegg er det to fornærmede som får hver 7.500 kroner og den tredje får 5.000 kroner i erstatning. I tillegg må mannen betale 3.000 kroner i saksomkostninger.

Del:
Annonse