29. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Julen nærmer seg og gaver er et evig tilbakevendende tema og problem. Flere velger nå brukte gaver – av hensyn til egen økonomi og miljø. (Illustrasjon)

Mange planlegger å kjøpe brukte julegaver – og billigere enn før

Årets juleundersøkelse fra FINN viser at enda flere enn tidligere er positive til å få brukte julegaver, og vi vil kjøpe billigere gaver enn før. Nå er tiden virkelig inne for å kjøpe brukt, sier bruktekspert hos FINN, Kathrine Opshaug Bakke.
Annonse

Årets juleundersøkelse, gjennomført av Opinion for FINN*, viser at vi er enda mer positive enn tidligere år til å både gi og få gaver som har vært brukt. Hele 9 av 10 i befolkningen over 15 år sier at det spiller ingen rolle om gaven de får er brukt fra før. Det er faktisk slik at én av fem er utelukkende positive til å få brukte julegaver – dette er en økning på fem prosent fra i fjor.

Det er fortsatt slik at kvinner er mer positive enn menn til å få brukte julegaver, og de som er aller mest positive er kvinner i 30-årene. Likevel viser undersøkelsen at hele 750.000 norske forbrukere planlegger å kjøpe brukte gaver i år, forteller bruktekspert på FINN torget, Kathrine Opshaug Bakke.

Annonse

– Vi ser en dreining de siste årene i retning, fra skepsis til brukte julegaver mot at flere synes det er helt greit å både få og gi brukte gaver. Denne trenden gjenspeiler en økende bevissthet og en vilje til å tenke mer bærekraftig og mer økonomisk. Det er svært gode nyheter nå som økonomien er strammere for de fleste, i tillegg til at det er bedre for miljøet å kjøpe brukt fremfor nytt, sier Opshaug Bakke.

Det som oppgis som grunn til å ikke gi bort brukte julegaver, er at de er redde for at mottakeren ikke liker brukte gaver og at de er usikre på kvaliteten på den brukte gaven de gir bort.

– Årets juleundersøkelse viser at oppfatningen vi har om at folk ikke liker å få noe brukt i gave, rett og slett er feil. Dagens forbrukere ser verdien i brukte gaver, enten det er brukte klær, elektronikk, interiør,  sportsutstyr eller leker, og flere velger aktivt mer bærekraftige alternativer, sier Opshaug Bakke.

Bruktekspert og leder i FINN torget, Kathrine Opshaug Bakke, sier at stadig flere vil kjøpe og få brukte gaver til jul.

Hver tredje nordmann vil handle billigere julegaver
Den norske befolknings forbrukertillit er svært lav nå og troen på økonomien vår er svak, viser Opinions tall**. Dette påvirker også årets julehandel i stor grad og vår juleundersøkelse viser at tre av fem sier at den økonomiske situasjonen vi nå har vil påvirke årets julehandel.

Den viktigste løsningen på dette oppgis å være å handle billigere julegaver enn tidligere. Faktisk sier fire av 10 norske forbrukere at de vil tenke annerledes og handle billigere julegaver i år. De som er mest tilbøyelige til å kjøpe billigere gaver, er barnefamilier som merker prisøkningene aller mest. I tillegg oppgir tre av 10 også at de vil handle færre julegaver i år fordi julegave-budsjettet er strammere enn tidligere.

– Ikke bare kan du kjøpe brukte varer på FINN, men du kan også gjøre kupp på helt nye varer som selges til en svært rimelig pris. Hver uke legges det ut rundt 300.000 annonser på Torget og du kan få kjøpt nesten hva som helst der. Jeg oppfordrer derfor alle til å lage en ønskeliste fra FINN i år, sier Opshaug Bakke.

Del:
Annonse