22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Idrettsstyret roser regjeringen for tildelingen av 100 millioner i friske midler til idrettslag over statsbudsjettet og for å innfri sine løfter om full momskompensasjon inneværende år. (Foto: NIF)

GLEDE: Regjeringen gir 100 friske millioner til idretten

Norges idrettsforbund (NIF) og hele norsk idrett jubler over at regjeringen fredag vedtok å gi idretten 100 millioner kroner over statsbudsjettet for å gjøre det lettere å inkludere barn og unge i idretten.
Annonse

– Dette er helt fantastiske nyheter for alle barn og unge som ønsker å være med i idrettsaktivitet rundt om i hele landet. Regjeringen har virkelig hørt på tilbakemeldingene fra idretten over hele landet, sier en henrykt idrettspresident Zaineb Al- Samarai og hun omtaler regjeringens ekstrabevilgning som historisk.

– Dette er så vidt vi kjenner til første gang en regjering bevilger et slikt tilskudd til våre berørte idrettslag via statsbudsjettet.

Annonse

Regjeringen skriver at midlene skal gå til lag og foreninger i geografiske områder der de sosioøkonomiske forskjellene er store.

– Idrettslag over hele landet kjenner veldig på konsekvensene av at folk har dårligere råd på grunn av den generelle pris- og kostnadsøkningen i samfunnet. Vi gjør derfor alt vi kan for å holde våre priser nede, men det er vanskelig når alt blir dyrere. Disse midlene er derfor svært kjærkomne for å sikre at barn og unge kan delta i idrettsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi, forklarer Al-Samarai.

Regjeringen antyder at modellen for tildeling av midler blir den samme som for de 125 millionene som regjeringen bevilget før sommeren gjennom en omfordeling av de statlige tilskuddene gjennom spillemidlene.

– At vi får disse midlene over statsbudsjettet er både kjærkomment og svært viktig i en tid som er svært krevende for idretten. I motsetning til de midlene som ble tildelt før sommeren, så vil denne tildelingen ikke innebære at det blir mindre spillemidler til blant annet anleggsbygging og vår kjerneaktivitet, forklarer Zaineb og fortsetter:

– Årets julegave til idretten blir ekstra hyggelig når regjeringen fredag gjennom saldert budsjett også har sikret idretten og frivilligheten får full momskompensasjon for inneværende år. Forventet – men likevel svært gledelig, sier hun.

Del:
Annonse