21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hans Kristian Sveaas svarer her på opposisjonens kritikk av budsjettopplegget til de borgerlige partiene. (Foto: Privat)

Posisjonen svarer: Gode tjenester for innbyggerne

MENINGER: De sosialistiske partiene i Øvre Eiker er, som forventet, motstandere av kjøp av private sykehjemsplasser. De har et presseoppslag om saken med en noe pussig overskrift: «Tjenester for alle innbyggere, eller kun for de få?»
Annonse

Det er neppe noe mål at alle skal inn på sykehjem, målet er selvfølgelig at alle med behov for sykehjemsplass, skal få det.

Sosialistene stiller spørsmål om vi trenger 24 nye sykehjemsplasser i 2024. Da må de gjøres oppmerksom på følgende: Vi kjøper allerede opp til 15 plasser pr. måned, (snitt 8 plasser, økende utover høsten) fordi vi har behov NÅ.

Annonse

Uten disse plassene har vi en dekningsgrad på 13,5 prosent av innbyggere over 80 år, nær halvparten av anbefalt dekningsgrad på 25 prosent og betydelig under gjennomsnittlig kommunal dekningsgrad på 21 prosent. Det betyr at terskelen for å få sykehjemsplass i Øvre Eiker er adskillig høyere enn anbefalt. Så vet vi at denne befolkningsgruppen vokser med 46 prosent frem mot 2030. Behovet for flere sykehjemsplasser er dermed uomtvistelig.

Kostnaden for en sykehjemsplass på Villa Skaar er ifølge kommuneledelsen den samme som på en kommunal plass. Statistisk Sentralbyrå angir at en kommunal plass er 800 kroner dyrere i Øvre Eiker kommune enn på Villa Skaar.

Vi kan da med sikkerhet fastslå at det IKKE blir dyrere å kjøpe plasser på Villa Skaar enn å drifte de kommunalt, og når vi i tillegg utsetter betydelige låneopptak, vil kjøp av private plasser totalt sett lette kommunens økonomiske situasjon og gir midler til «tjenester for de mange».

Plassene kjøpes ved Villa Skaar i Vestfossen, slik at vi nettopp får garanti om plass i egen kommune. Dette gjelder også ved eventuell utvidelse av avtalen og nybygg ved Villa Skaar.

Opposisjonens skrekkvisjon om Eikværinger i sykehjem på Jevnaker, har dermed ikke rot i virkeligheten. Merknaden fra opposisjonen om at vi satser på sykehjemsplasser som ennå ikke er bygget, tar vi med stor ro. Vi gir mulighet for å bruke 24 fiks-ferdige sykehjemsplasser, mens opposisjonen har, så vidt jeg kan forstå, kun ubygde plasser.

Utviklingen av Eikertun er ikke avlyst, kun utsatt. Eikertun skal planlegges videre, blant annet bør det vurderes å etablere en demenslandsby. Kjøkkenet på Eikertun er bragt inn som et argument mot å sikre sykehjemsplasser.

Vi erkjenner viktigheten av å ha kjøkken på vårt sykehjem, og mener at det blir en viktig del av utbygging på Eikertun. Om det blir behov for noen strakstiltak, inntil nytt kjøkken er bygget, må vi være villige til å se på det, uten at rask økning av sykehjemsplasser avlyses.

Når det gjelder hjelpemiddelformidling fikk vi nylig rapportert at det er «Opprettet felles mottak for henvendelser fra innbyggere og samarbeidspartnere om behov for ergo-, fysioterapi og hjelpemidler. Første del iverksatt 4/9-23, samt åpnet tilgang til lokaler for felles mottak i nærheten til en inngang i underetasjen på Eikertun. Innbyggere kan der tas imot for veiledning og eventuelt utlevering, som eksempel kan nevnes hørselshjelpemidler». Så er det behov for ny base ved utvikling av Eikertun, men det kommer altså etter hvert.

Vi er selvfølgelig klar over venstresidens fobi mot alt som er privat. Det kan være nyttig å merke seg, at før Oslo Bystyre, i rødgrønn ideologitåke, kuttet ut private sykehjem, lå Oslos beste sykehjem på Frogner i Lier. Kvaliteten er sikker, og de ansatte på institusjoner som Villa Skaar, gjør en glimrende innsats, like bra som i kommunen. Vi anerkjenner dette og lar ikke ideologi skygge for gode tiltak, for tjenester som er tilgjengelig, ikke for de få, men for alle som kommer i den situasjon at sykehjemsplass blir nødvendig.

Hans Kristian Sveaas
Felles gruppeleder for Høyre, FrP, KrF og Venstre i Øvre Eiker kommunestyre.

Del:
Annonse