21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

OPS-kurs på Arbeidern for å lære mer om selvmordstanker. F.v. Adrian Tollefsen, Tommy Karlsen og Lars Erichsen. (Foto: Privat)

OPS-kurs: Et viktig tiltak for å skape trygghet i Øvre Eiker

Lørdag arrangerte MannsForum det første av to kurs i Øvre Eiker for å dele kompetanse om hvordan vi kan bli mer oppmerksom på selvmordstanker - OPS.
Annonse

Ordfører i Øvre Eiker, Adrian Tollefsen, har selv vært engasjert for psykisk helse som generalsekretær i Mental Helse Ungdom. Han sier dette er et viktig tiltak for å øke kunnskapen i lokalsamfunnet rundt dette med selvmord.

– Det er en glede å se at frivilligheten tar tak i dette i kommunen, sier Tollefsen.

Annonse

I 2020 vedtok Solberg-regjeringen handlingsplanen «Ingen å miste» for å forebygge selvmord i Norge.

– Likemannsarbeid som dette er et viktig bidrag i kommunen, og helt nødvendig for å nå målene i handlingsplanen, sier Tollefsen.

Tommy Karlsen, styremedlem og kamerathjelper i MannsForum, arrangerer kursene i Øvre Eiker denne gangen. Han har brukt de siste to ukene på å kontakte frivilligheten i kommunen for å tilby kurset gratis til alle som engasjerer seg i frivillig arbeid, og setter pris på at også ordføreren er engasjert i tematikken.

– En av de største utfordringene jeg har opplevd i prosessen er å gjøre det tydelig nok at vi alle er i målgruppen for dette kurset, sier han.

– Mange kan nok tenke at OPS-kurset vi arrangerer gjelder for en begrenset målgruppe, eller at det bare angår de av oss som har et spesielt engasjement for dette. Enkelte har kanskje hatt oppfatning av at dette gjelder bare for menn, siden det er vi i MannsForum som arrangerer. Det gleder meg derfor å se at vi har engasjert begge kjønn, siden to av tre deltakere i dag er kvinner, sier Karlsen.

Karlsen og MannsForum har leid inn kursleder Lars Erichsen. Han er en av flere kursledere som er godkjent av Vivat Selvmordsforebygging for å holde disse kursene.

– Målet med OPS-kurset er å senke terskelen for å snakke om selvmord. Når du en dag opplever at en venn, venninne, kollega eller et familiemedlem har det vanskelig, så lærer vi hvordan vi på en trygg måte kan ta tak i problemet der og da, og med det bidra til å redde liv. Dette er kunnskap som vi ønsker at flest mulig skal ha, uansett hvem du er, hvor du jobber, eller hva du er engasjert i. Kurset er rettet mot alle som kan kalles medmennesker, og det er vi vel alle, spør Erichsen retorisk.

MannsForum har prioritert frivilligheten i første omgang, men Karlsen sier det er ledige plasser på neste kursdato, søndag 17. desember.

– Alle som kan tenke seg å lære mer om dette kan søke, vi fyller opp til det er fullt, forteller han.

Del:
Annonse