24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Investerer du i solceller og produserer mer enn du selv bruker, vil det du selger til strømnettet bli regnet som skattepliktig inntekt med 22 prosent. (Illustrasjon)

Avviser at alle inntekter fra solcelleanlegg skal skattlegges

Skatteetaten planlegger ikke å skattlegge alle med solceller som næringsdrivende. – Strøm som produseres og brukes fortløpende av eieren, er ikke skattepliktig, sier Lene M. Ringså, seksjonssjef i Skatteetaten.
Annonse

Når det i diskusjonen de siste dagene fremstår som om at all strøm som produseres av et solcelleanlegg er skattepliktig og at denne strømproduksjonen skal skattlegges som næringsvirksomhet, så er ikke det riktig. Strøm som produseres og brukes fortløpende av eieren, er ikke skattepliktig.

Privatpersoner som investerer i solcelleanlegg gjør vanligvis dette for å produsere egen strøm, og investeringen retter seg mot eget forbruk. En investering i solcelleanlegg vil derfor normalt sett ikke være næringsvirksomhet.

Annonse

– Dersom noen har inntekter på salg av strøm fra solcelleanlegg vil de kunne bli skattepliktige for et netto overskudd, og det vil kun være unntaksvis at privatpersoners salg av egenprodusert strøm skattlegges som næringsvirksomhet, sier seksjonssjef Lene M. Ringså i Skatteetaten.

Skatteetaten gikk tidligere i år ut med hva som er reglene for skatt på solcelleanlegg. Salg av overskuddsstrøm fra egen bolig eller fritidsbolig, altså strøm du ikke bruker selv, vil normalt bli skattlagt som kapitalinntekt med 22 prosent. Det er ikke nærmere avklart hvordan inntekten skal beregnes, men Skatteetaten vil etter nyttår se nærmere på beskatning av salg av egenprodusert strøm.

Ett av de sentrale momentene vil være hvordan overskuddsstrøm regnes ut, hva som eventuelt blir skattepliktig, og hvilke fradragsmuligheter du har.

Til skattemeldingsperioden og frist for innlevering av skattemeldingen for 2023, vil Skatteetaten gi god veiledning til de som i 2023 har solgt overskuddsstrøm av eget solcelleanlegg om hvordan de skal regne seg frem til hva de eventuelt skal oppgi på skattemeldingen.

Del:
Annonse