18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Neste år legger Øvre Eiker om ordningen med avlesninger og fakturering for vann og kloakk. Regningen blir mindre hver måned selv om gebyrene øker kraftig. (Illustrasjon)

Endrer rutiner – nå må du lese av vannmåleren tre ganger i året

Øvre Eiker kommune gjør endring i rutinene for avlesing av vannmåler og fakturering av vann- og avløpsgebyrer fra 2024. Det betyr blant annet at du får regning hver måned i stedet for tre ganger i året.
Annonse

Vannmåleren skal fra 2024 leses av tre ganger i året; april, august og desember. Du vil motta SMS når vannmåleren skal leses av. Fakturering vil gjøres etterskuddsvis basert på avlest forbruk og ikke akonto (forskuddsvis) slik det har vært tidligere. Dette vil gi deg som kunde bedre oversikt over forbruket og det gir oss et bedre grunnlag når vi setter våre budsjetter. Det vil og begrense muligheten for store etterslep eller feil fra år til år da eventuelle feil vil oppdages tidligere, skriver kommunen på sine nettsider.

Tidligere har du fått faktura for vann og avløp tre ganger i året. De månedene det er vannmåleravlesning faktureres det i tillegg forbruk basert på avlesningen.

Annonse

Vannmåleravlesning i desember 2023
I januar 2024 vil du få to fakturaer. En vil inneholde avregning av forbruket for 2023 som kommer i første halvdel av januar, og den andre vil komme i slutten av januar, og inneholde fastledd for vann og avløp for januar. For at fakturaen skal bli riktig og at du skal unngå å dra med etterslep eller feil inn mot neste avlesning er det viktig at du leser av vannmåleren din nå.

Har du ikke lest av vannmåleren din, vil det bli stipulert forbruk på bakgrunn av tidligere forbruk. Dette kan gi avvik, og du kan risikere å betale for mye eller for lite. Dette vil rettes ved neste avlesing, men det kan gi unødige ekstrakostnader dersom en drar med seg feil.

Del:
Annonse