16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Magnus Weggesrud (SP).

Mer stress og press på høyresidens gress

MENINGER: I fylkestinget forrige uke, vedtok høyresiden i Buskerud å innføre rent karakterbasert inntak til videregående opplæring i Buskerud. Industri- og Næringspartiet, Høyre, FrP, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet gikk imot alle råd som hadde kommet fra skoler, kommuner og organisasjoner og innfører nå et system som vil føre til økt press og stress blant elever i grunnskolen.
Annonse

De kaller det «fritt skolevalg». Nå skal elevene få velge selv – bare de jobber hardt nok for å få gode karakterer. Resten av elevene, de som ikke har gode nok karakterer, kommer inn der det er plass, selv om det kan være langt unna der de bor. I saksfremlegget står det svart på hvitt at kostnadene til skoleskyss vil øke fordi flere elever må reise lenger på skole.

«Innsats». «Jobbe hardere». «Elever skal belønnes for å ha jobbet godt i ungdomsskolen». Stikkord og setninger som er gjentagende fra høyresiden i denne debatten. Ja, hadde verden bare vært så enkel. Dessverre er det slik at det kan være så mange andre faktorer enn «at de ikke gidder å jobbe», som påvirker karakterene dine i ungdomsskolen: Uoppdagede lærevansker, trøbbel hjemme, du trives ikke på skolen, du blir mobba, skolen har ikke tilpassa undervisningen godt nok til deg. Årsakene er like mange og sammensatte som vi har elever.

Annonse

To hypotetiske eksempler:
Per 15 år: Kommer fra et ressurssterkt hjem med lærerforeldre. Får 5-ere og 6-ere i de fleste fag uten å nedlegge store innsatsen. Kan velge helt fritt hvor han vil gå på vgs.

Maja 15 år: Kommer fra et hjem med fem søsken. Foreldrene må jobbe mye for å få endene til å møtes og har sjelden tid til å hjelpe barna med skolearbeidet. Maja jobber godt på skolen og er pliktoppfyllende, men har konsentrasjonsvansker som følge av lav trivsel og krenkelser fra andre elever. Får sjelden bedre enn 3-ere. Hun ønsker sterkt å gå på nærskolen, men kommer ikke inn fordi snittet er for høyt og må gå skole langt unna.

Gjennom mer vekt og fokus på karakterer, så svikter vi elever som Maja. Vi øker stresset og presset, når det er helt andre ting vi burde hatt fokuset på, som arbeid mot mobbing og økte ressurser inn i skolen for å følge opp hver enkelt elev bedre. Jeg frykter dette vil øke forskjellene i samfunnet, selv om det er stikk i strid med samfunnsoppdraget til skolen.

De aller fleste ønsker å gå på den skolen som ligger nærmest der de bor, og som tilbyr det utdanningsprogrammet de vil gå. Derfor har nærskoleprinsippet fungert godt i Buskerud. Elevene vil fortsatt konkurrere på karakterer, men skjermes geografisk. Det har hatt og har en karakterpressdempende effekt.

Vi skal aldri rive ned gjerder før vi vet hvorfor de ble satt opp. Nå river høyresida det ned, og vi vil få mer stress og press blant ungdommen, vi vil få A- og B-skoler og 15-åringer kan havne på hybel et helt annet sted i fylket.

Magnus Weggesrud
Gruppeleder for Senterpartiet
Buskerud

Del:
Annonse