28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker innfører ikke båndtvang slik mange andre kommuner har gjort nå. Men situasjonen vurderes fortløpende. (Illustrasjon: Bjørn Erik Nebell)

Oppfordrer: Vis hensyn til rådyr og annet vilt – hold hunden i bånd

(Oppdatert kl. 20.50) Øvre Eiker kommune vil avvente situasjonen, men fungerende kommunedirektør, Susanne Vist, sier de følger situasjonen fortløpende. Flere andre kommuner har innført ekstraordinær båndtvang på grunn av mye snø - blant dem Drammen.
Annonse

Kommunen har i dag gått ut med en oppfordring til alle hundeeiere om å holde sine firbente venner i bånd på grunn av mye snø og vilt som ofte trekker ned mot bebyggelsen slik situasjonen er nå.

Nå er det mye løs snø og kaldt vær, som gir krevende forhold for en del viltarter i vårt område. Spesielt rådyrene sliter med å bevege seg og å finne mat, og de er ekstra sårbare for forstyrrelser og angrep fra løse hunder. Hold derfor hunder i bånd av hensyn til viltet. 

Annonse

I Øvre Eiker kommune er det en generell båndtvang i tettbygde strøk hele året. Vi minner også om hundelovens aktsomhetskrav og vilkår for å la hund være løs, og oppfordrer hundeeiere til å opptre ansvarlig og forebygge skader på og ulemper for viltet. 

Hvis det over tid er vedvarende krevende forhold, eller det kommer enda større mengder snø, kan det bli aktuelt med båndtvang også her i kommunen, skriver de på sine nettsider.

Når skal hunden være i bånd?
Mellom 1. april og 30. september

Mellom 21. august og 30. september (gjelder hele kommunen unntatt ett område sørvest for Eikeren).

Hele året i boligområder, handleområder, lekeplasser, idrettsplasser, kirkegårder, utenfor skoler og barnehager.

Om vinteren i lysløyper som blir brukt til skiløping.

Du kan ha hunden din løs de tidene på året det ikke er båndtvang, og der det ikke er bestemt utvidet båndtvang. Hunder kan bare være løse når de blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. Den som holder en hund i bånd skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis den ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll.

Innfører ekstraordinær båndtvang i Drammen

Drammen kommune har fra 5. januar innført ekstraordinær båndtvang. Årsaken er utfordringene store snømengder skaper for rådyr og annet vilt.

– Dyrene sliter med å bevege seg i den dype snøen. Dette gjør dyrene mer slitne, og da tåler de dårlig å bli jaget av løse hunder. Når forholdene er som de er nå, trekker dyrene også ned mot bebyggelsen og ved skiløyper fordi det er lettere å bevege seg der, sier naturforvalter i Drammen kommune, Regine Nornes.

For å beskytte viltet under disse utfordrende forholdene er det viktig at hunder holdes i bånd, slik at viltet ikke utsettes for unødvendig stress,

Forskriften, altså vedtaket, som er hjemlet i hundeloven, gjelder fra 5. januar.

Del:
Annonse