25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Rettsaken mot Anders Besseberg startet i tingretten i Hokksund i dag med et stort pressekorps til stede. (Fotos: Silje Talmo)

Fornyer av skiskytings-sporten eller korrupt president?

I dag startet rettssaken mot den tidligere internasjonale skiskytterpresidenten i IBU, Anders Besseberg (77). Besseberg ankom tinghuset i Hokksund litt over klokken ni i følge med sine to advokater Christian B. Hjort og Mikkel Toft Gimse.
Annonse

Anklagene mot ham fremkommer i en omfattende tiltalebeslutning bestående av ti strekpunkter. Tema for anklagene er mottak av en rekke «utilbørlige fordeler» gjennom en årrekke i form av blant annet for ham kostnadsfrie jaktturer, jakttrofeer, kostbare klokke-gaver, tjenester fra prostituerte og en leasingbil. På spørsmål fra rettens administrator Vidar Toftøy – Lohne svarte Besseberg klart og tydelig at han nekter straffskyld etter tiltalen.

Økokrim påpekte innledningsvis at Anders Besseberg har gjort mye bra for skiskyttersporten, og at han blant annet har bidratt til å løfte og modernisere sporten, eksempelvis ved innføring av jaktstart og fellesstart.

Annonse

Den positive omtalen av Besseberg fra Økokrims side, var imidlertid kortfattet. Like etterpå var aktor Marianne Djupesland ikke nådig i sine beskrivelser av Anders Besseberg. Djupesland omtalte ham innledningsvis som en Janus-skikkelse. Janus var også Kripos sitt kodenavn under arbeidet med saken mot Besseberg.

Janus er kjent fra romersk mytologi for å være en skikkelse med ett hode og to ansikter, vendt hver sin vei. Aktor Djupesland la overfor retten vekt på at den dobbelthet Janus representerer, i stor grad kunne sies å gjelde for saken her. På den ene siden har Besseberg gjort mye bra for sporten, på den annen side har han latt seg bestikke gjennom flere år, og etter deres syn har han gjort seg skyldig i korrupsjon.

Økokrim redegjorde videre for i deres innledningsforedrag om hvordan de mener å kunne føre bevis for at Besseberg har mottatt seksuelle tjenester, organisert og bekostet av russiske myndighetspersoner. De fremholdt i retten at det ikke er av avgjørende betydning for saken om det eksempelvis kom til samleie eller ikke.

I hvilken grad kvinnene kan tituleres som prostituerte, skal heller ikke være av betydning ifølge førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Djupesland. Det avgjørende for straffeansvaret er; «i hvilken grad disse ble stilt til disposisjon for Besseberg».

Økokrim er imidlertid ikke i stand til å redegjøre for hva kostnadene beløper seg til, vedrørende de seksuelle tjenestene i saken. De påpeker at kostnadene ved dette uansett ikke er avgjørende for saken. Advokatene til Besseberg bestrider på vegne av sin klient, anklagene om mottak av slike tjenester.

På et tidspunkt ble det funnet en kontantbeholdning på Anders Bessebergs bopel i Vestfossen. Det ble funnet ca. 270.000 norske kroner, samt en del utenlandsk valuta til en verdi av rundt 100.000 norske kroner. Besseberg ble innledningsvis siktet for dette forholdet. Siktelsen tilknyttet kontantforholdene er frafalt og er ikke en del av den endelige tiltalen, fremlagt for retten i dag. Bakgrunnen er at Økokrim ikke finner det bevist at kontantene stammer fra bestikkelser, og således ikke utgjør «en utilbørlig fordel».

Bessebergs privatøkonomi; herunder bruk av kontanter vil likevel bli ytterligere belyst gjennom rettssaken, forklarer aktor Marianne Djupesland i Økokrims innledningsforedrag. Besseberg skal blant annet ikke ha hatt bankkort tilknyttet sine egne norske bankkonti, opplyser Økokrim overfor retten.

Besseberg opplyste allerede i 2018 i et intervju med NRK, at han stilte seg uforstående til opplysningene som kom frem vedrørende funn av kontanter og at han, sitat: «ikke har mottatt verken ei krone, en euro eller en dollar fra noen russer».

Bessebergs advokat, Christian B. Hjort, sier dette nok har vært en tøff dag for hans klient.

Mot slutten av dagen anførte aktoratet at Anders Besseberg har benyttet sin dobbeltstemme, slik at Russland ikke mistet verdenscuprenn. I den forbindelse ristet Besseberg kraftig på hodet og ga tydelig uttrykk for at han var uenig med Økokrim.

Eikernytt.no hadde en kort samtale med Anders Bessebergs venn og tidligere kollega, Kjell Hovda i lunsjpausen. Hovda fremholder at «alt Anders har gjort i presidentsammenheng skal ha vært det beste for sporten og organisasjonen (IBU). Hovda mener videre at Besseberg ikke har gjort noe galt med viten og vilje, og at han i enhver sammenheng bare har ønsket sportens beste. «Jeg syns det kom fram litt nytt i dag, og jeg må si at aktoratet har gjort en grundig jobb i saken».

Han føler imidlertid at medias dekning av saken har vært svært ensidig og at de personer media har intervjuet så langt i forbindelse med sakskomplekset, i stor grad refererer til rykter som bærer stort preg av sladder. Kjell Hovda støtter Besseberg uansett utfall i retten.

På spørsmål om hvordan Anders Besseberg har det etter dagen i dag, svarte hans advokat, Christian B. Hjort, at han ikke hadde rukket å snakke direkte med klienten sin etter endt rettsdag. Det ettersom pressen huket tak i ham først, men at de følte at det ikke kom noen store eller nye overraskelser i dag. Advokat Hjort kunne imidlertid fortelle at han trodde klienten helt sikkert var sliten etter dagen i dag.

Eikernytt spurte VGs krimkommentator, Øystein Milli, om en kommentar etter dagen i dag.

– Det har vært en interessant dag. Innledningsforedragene gir en ramme og en oversikt, men det er først når tiltalte begynner å forklare seg at det virkelig blir interessant. Da får vi svar på konkrete spørsmål. Det er en veldig spesiell og unik sak, sier Milli.

VGs krimkommentator, Øystein Milli er spent på Bessebergs forklaringer onsdag.

Saken fortsetter i rettssal 2 i Hokksund i morgen. Den er åpent for publikum og strekker seg over flere uker. Det er imidlertid rettsfri på mandager. Første dag var det et stort presseoppbud, med påmelding i forkant. Også enkelte tilhørere og støttespillere hadde funnet veien til tingretten i dag. Rettssaken streames også over video til et eget rom i tinghuset, der det er plass til presse og andre med interesse for saken. 

Retten tillater kun filming fra saken i forbindelse med innledningsforedrag, prosedyrer og dom. Anders Besseberg benytter seg av sin rett til å ikke la seg avfotografere. For de som måtte være over middels interessert kan det nevnes at Krimpodden i VG kommer med egen episode om saken, trolig på torsdag. TV2 begynner i dag å sende dokumentaren «en varslet skandale». Det slippes en episode i uka fremover.

Del:
Annonse