22. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er her i Buskerud Tingrett – Eiker at dramaet rundt Anders Besseberg utspiller seg.

Føler seg forhåndsdømt – en stor belastning for Besseberg og familien

Anders Besseberg (77) fortsatte i dag sin frie forklaring fra vitneboksen i rettssal 2, i tinghuset i Hokksund, hvor det var noe mindre presseoppbud enn de foregående dagene. Han føler seg forhåndsdømt og sier det har vært en stor belastning for ham og familien.
Annonse

I dag var Besseberg særlig opptatt av å ta til motmæle mot aktors sammenlikning med den romerske guden Janus; som ofte portretteres med et hode og to ansikter vendt hver sin vei. Tiltalte fortalte i retten at han opplevde Janus-sammenlikningen fra førstestatsadvokat Marianne Djupesland som «svært sårende og uakseptabel».

Da Eikernytt.no spør førstestatsadvokaten på slutten av rettsdagen vedrørende Janus-utsagnet, svarer hun at «det ikke var ment å være nedsettende overfor ham som person, men brukt for å illustrere kontrastene som denne saken representerer – men at hun forstår at han ser det annerledes».

Annonse

Besseberg ga i retten tydelig uttrykk for, under siste del av sin frie forklaring, at han var lite fornøyd med hvordan enkelte vitner har uttalt seg til media. Han var skuffet over dette. Videre var han kritisk også til media og måten de har håndtert saken på. Besseberg har følt seg forsvarsløs gjennom de mange årene som har gått, fra anklagene mot ham ble offentlig kjent og frem til rettssaken.

Han refererer til podcasten «Skandalepresidenten» laget av VG, og kjenner seg ikke igjen i omtalen som en skandalepresident. Besseberg oppfatter at en slik tittel henger dårlig sammen med det at han ved flere anledninger, av flere personer, gjennom flere år har blitt bedt om å ta gjenvalg til presidentvervet.

Han forteller i retten at han nå er glad for å endelig kunne få lov å forklare seg om anklagene mot ham. Besseberg forteller avslutningsvis i den frie forklaringen at det enorme medietrykket mot ham, har vært en stor påkjenning og at det også har påvirket resten av familien og vært en belastning også for dem.

Anders Besseberg ble ferdig i god tid før lunsj, med sin frie forklaring og aktoratet overtok da utspørringen. Aktor spurte blant annet hva Besseberg legger i habilitetsbegrepet, om han gjorde seg noen tanker om korrupsjon i Russland, og hva han tenkte om verdien av gavene han mottok.

Besseberg uttrykte at han ikke tenkte noe spesielt omkring korrupsjon i Russland, utover at det var allment kjent at korrupsjon var langt mer vanlig der, enn eksempelvis i Norge. Om verdien av Omega – klokken, fastholder han at han etterhvert forstod, etter å ha sett en lignende klokke på flyplassen i Geneve, at det dreide seg om en dyr gave (på den tiden en verdi på ca. 130.000 kroner ifølge Besseberg).

Besseberg fremholder at han skal ha forklart dette ovenfor Sergej Kushchenko som han mottok gaven fra; at den var for dyr og at han derfor ikke kunne ta imot gaven. Kushchenko skal da ha sagt at det var en gave fra ham personlig for den jobben han hadde gjort i mange år for skiskyttersporten.

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland har oppgaven med å «grille» Anders Besseberg de kommende dagene.

Besseberg sier at han tenkte at det ikke var helt urimelig at han etter så mange år og stor innsats, mottok en slik gave – «for såpass fornøyd var jeg med min egen innsats, at det fremstod ikke helt urimelig å motta en såpass fin gave etter mangeårig arbeid».

Etter lunsjpausen ville aktor vite om Besseberg noen gang hadde møtt Vladimir Putin. Da svarte den tidligere IBU-presidenten; at han ved én anledning, i forbindelse med OL, var invitert til et offisielt arrangement, hvor også Bessebergs kone var med. Her skal det ha vært en opptreden av russiske dansere og kunstnere, hvor danserne ba opp publikum til dans. Putin var til stede på dette arrangementet, forteller Besseberg. Videre forteller Besseberg at hans kone ble bedt opp til dans med Vladimir Putin under dette arrangementet.

«Jeg er ikke så veldig opptatt av såkalte personligheter. Men mest sannsynlig har jeg tatt han (Putin) i hånda på et eller annet tidspunkt under dette arrangementet, uten at jeg kan huske at jeg har gjort det. Jeg er en gårdbrukersønn fra Øvre Eiker, ikke noe annet. Slike personligheter betyr ikke noe spesielt for meg», fremholdt Anders Besseberg i retten.

På spørsmål om hvor god sak Økokrim har mot Besseberg, svarer Djupesland at det er tatt ut tiltale fordi påtalemyndigheten mener det er grunnlag for straffeskyld. «Nå skal vi legge frem saken for retten og så er det opp til domstolen å avgjøre det spørsmålet».

Dette var dag tre i retten. Utspørringen av Anders Besseberg fortsetter i morgen, i Buskerud tingretts lokaler i Hokksund.

Del:
Annonse