25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Suprani’s Thaimat i Skotselv har fått en rekke støtteerklæringer etter at de varslet om mulig stengning på Facebooksiden sin. Nå får de hjelp til å fortsette. (Foto: Privat)

Må ikke stenge Thai-mat i Skotselv – kommunen tar grep

(Oppdatert 17.01.24 kl. 18.42) For to dager siden ble det kjent at det populære Thai-mat utsalget i Skotselv kanskje måtte stenge. Siden da har det «haglet» inn med støtteerklæringer til Suprani og maten hennes. Også politikere har tatt tak i saken, som nå ser ut til å løse seg til alles beste.
Annonse

Bakgrunnen for at Supramis Thaimat Skotselv fikk et forhåndsvarsel og pålegg om retting og eventuell tvangsmulkt, er at det ikke er søkt om å sette opp et gatekjøkken på eiendommen ved bensinstasjonen. Det må også søkes til Arbeidstilsynet og ettersom det lages mat her, sier reglene at det også må søkes om å etablere et kjøkken.

Innehaveren har fått frist til 5. februar om å komme med tilsvar til kommunen, men har i nytt brev datert 12. januar fått hjelp til den videre saksgangen ettersom det er visse språklige barrierer her.

Annonse

Tar tak i gamle varsler
Kommunens byggesaksavdeling har lagt om til et nytt saksbehandlingssystem der klager og avvik skal legges inn. Men det pågår nå en «aksjon» for å ta unna gamle varsler og tips om ulovligheter og dermed ble thaimatserveringen i Skotselv fanget opp.

Det er et generelt byggeforbud innenfor en grense på 100 meter fra elver og vassdrag, og dette gjelder også i Skotselv. Det må derfor søkes dispensasjon for å kunne drive noe som helst her.

Kan fortsette – må bare søke
Etter at en rekke skossælvinger og andre har engasjert seg på Facebook der de gir klart uttrykk for å ville beholde dette serveringstilbudet i Skotselv, har også Hans Kristian Sveaas (H) tatt opp saken i kommunen sammen med ordfører Adrian Tollefsen.

– Vi har nå tatt dette opp med kommunedirektøren og fått bekreftet at det ikke er noe pålegg om å stenge ned tilbudet. Det de derimot må gjøre er å søke det som kreves for å kunne fortsette. Men vi skal legge til rette for at det skal gå i orden, sier Hans Kristian Sveaas til Eikernytt.no.

Hans Kristian Sveaas (H) tok tak i saken så fort han så innleggene på Facebook. Han understreker at det ikke er noe krav om umiddelbar stenging, bare de får papirene i orden.

Ettersom det er visse språkbarrierer her, vil kommune bistå i jobben med søknadene og det samme skal gårdeier gjøre, ifølge Sveaas.

Det har ikke lykkes Eikernytt.no å få tak i innehaveren av Suprani’s Thaimat i Skotselv for en kommentar så langt.

På egen Facebookside skriver hun at de i 2018 hadde fått en mail fra kommunen at det var greit og stille seg opp en salgsbod i kommunen, men der har det blitt litt misforståelser visstnok. Holder åpent tom søndag, så gir jeg beskjed hva som kommer til å skje videre. Vi er usikker på om vi kommer til å fortsette eller legge ned, skriver hun.

Men dette var altså før hun fikk positive tilbakemeldinger fra kommunens ledelse.

Vil fortsette driften
Suprani har bestemt seg for å fortsette driften i Skotselv. For kort tid siden la hun  ut denne meldingen på egen Facebookside:

Hei, Vi har bestemt oss for å fortsette. Etter kontakt med kommunen har vi fått godkjenning til og drive videre mens søknader blir behandlet, og kommunen er positive for videre drift. Tusen takk for alle hyggelige tilbakemeldinger de siste dagene.

Del:
Annonse