18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Kaja Yngsdal Hilleren.

Øvre Eiker skal verne mer natur

MENINGER: For rundt én uke siden kunne NRK avsløre hvordan tusenvis av naturområder har blitt ofret de siste årene. Flere sårbare naturområder har blitt sviktet totalt, kartleggingen viser at det har blitt gjort 44.000 inngrep kun på fem år.
Annonse

Det skrives at i naturen så kan én liten kvadratmeter være hjem til titusenvis av dyr og planter, fra svarttrosten i trekrona til krypene nedi jorda. Til sammen ofrer vi minst 79 sånne kvadratmetere i minuttet, viser kartleggingen. Videre påpeker NRK at 2.752 arter er truet av utryddelse i Norge, nettopp fordi viktige naturområder forsvinner.

Enda mer skremmende er det at grove inngrep har skjedd med enstemmige vedtak i kommunestyrer, til tross for at fagfolkene i sine rapporter har skrevet «Viktig, viktig, viktig» «tekniske inngrep og hogst må/bør unngås» om naturen det vurderes å gjøre inngrep i. Kommunestyrene velger å ignorere fagrapporter, de velger å ikke ta hensyn til hvor viktig naturen faktisk er. Det er en total ansvarsfraskrivelse.

Annonse

Heldigvis skal Øvre Eiker nå ta grep for å forhindre nedbygging av natur. På budsjettmøte i desember fikk vi i SV sammen med Arbeiderpartiet endelig gjennomslag for tre seire for naturen. Vi fikk gjennomslag for at: Kommunen skal kartlegge hvilke områder i kommunen som egner seg for frivillig vern og komme tilbake med en plan om hvordan vi kan verne 30 prosent av våre arealer.

Et annet betydningsfullt gjennomslag vi fikk går på hogst i Øvre Eiker. Vi fikk flertall for at kommunen skal redusere flathogsten i kommuneskogen og skal i høyest mulig grad ikke gjennomføre flatehogst, men heller benytte seg av andre hogstmetoder som plukkhogst.

For skogens mange dyr og andre arter fikk vi endelig gjennomslag for at kommunen ikke skal gjennomføre hogst i hekke- og yngleperioden. Dette har vi foreslått i flere år, men først nå fikk vi flertall.

Vern av natur er ekstremt viktig og det er et ansvar vi har som folkevalgte. Vi mennesker er avhengig av naturen, men naturen og dens arter har også egenverdi i seg selv. Jeg er glad for at vi tar dette ansvaret i Øvre Eiker og at kommunen nå tar noen skritt i riktig retning.

Kaja Yngsdal Hilleren
Kommunestyrerepresentant i Øvre Eiker
og fylkestingrepresentant i Buskerud for SV

Del:
Annonse