18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Adrian Tollefsen undertegner kontrakten med Kiwanis i Øvre Eiker ved Per Kristian Borge (t.v.) og Tore Hoen om Opplevelseskortet.

Innfører «Opplevelseskort» i samarbeid med Kiwanis

I dag ble kontrakten mellom Øvre Eiker kommune og Kiwanis om etableringen av et «Opplevelseskort» undertegnet på ordførerens kontor. Kortet skal i år sikre opplevelser for 35 familier som ikke har økonomiske muskler til å delta i samfunnet som de fleste andre.
Annonse

Etableringen av et opplevelseskort i Øvre Eiker kom etter et initiativ fra Kiwanis i kommunen. De har igjen hentet ideen fra Svelvik, som allerede er i gang med et slikt tilbud.

Hensikten er at 35 enkeltpersoner med ledsager om nødvendig skal kunne bruke tilbud i Øvre Eiker og Drammen, samt unne seg mat og opplevelser de ellers ikke ville hatt råd til. For eksempel er det mulig å ta en tur i Drammensbadet eller spise thaimat på Maitree i Hokksund.

Annonse

Det er Familiekontoret i Hokksund som plukker ut de som trenger dette tilbudet mest og det er kun dem som vet hvem som får det. De får utdelt et kort og en brosjyre som de viser fram på de ulike stedene, som igjen sender regning til Kiwanis.

For å få til dette har kommunen bevilget 200.000 kroner på årets budsjett og Kiwanis-klubben har satt av 100.000 kroner til formålet. I tillegg er det hentet inn 100.000 kroner i form av ulike sponsoravtaler fra næringslivet.

I dag var representanter for Kiwanis på ordfører Adrian Tollefsens kontor for å skrive under kontrakten dem imellom. Både ordføreren og klubbens representanter håpet at dette er et tilbud som kunne videreføres også de kommende årene.

– Det er dyrtid og mange sliter. Derfor er det gledelig at det var et samlet kommunestyre som før jul vedtok denne bevilgningen og jeg håper vi kan finne rom til å fortsette tilbudet, sa Tollefsen før signeringen.

Han berømmet Kiwanis for initiativet og understreket behovet for å kunne bidra til det som koster litt ekstra og som denne gruppen normalt ikke kan ta seg råd til.

Det jobbes nå intens med å få alt det praktiske på plass og målet er at kortene skal være ferdige og delt ut innen vinterferien starter.

Ordningen skal evalueres i til høsten, men varer altså ut året. Ifølge Tore Hoen i Kiwanis, er det et langt større behov for slike kort enn de 35 som de har fått penger til nå. Etter samtaler med Familiekontoret er det anslått at de kunne trenge 150 kort for å avhjelpe de som sliter mest i kommunen.

Glade og stolte over å ha fått på plass et opplevelseskort for innbyggere med stort behov for hjelp i Øvre Eiker selv om det kun er 35 kort i første omgang. Fra venstre: Lilli Sørensen Stengrimsen, ordfører Adrian Tollefsen, president i klubben, Per Kristian Borge, leder for det humanitære arbeidet, Tore Hoen og Bjørn Gunnar Ovland.
Del:
Annonse