25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vinnes gang- og sykkelbru i Drammen skal erstattes med en midlertidig bru. (Foto: Joakim Fjeldli / DRM24)

Vinnes bru erstattes av en midlertidig bru

Hovedutvalget for samferdsel har vedtatt at Vinnes gang- og sykkelveibru på Fv. 283 i Drammen kommune, skal rives. Saken ble behandlet i hovedutvalgsmøte tirsdag 23. januar.
Annonse

– Jeg er veldig glad for løsningen på Vinnes Bru. Vi river den gamle og erstatter den med en bruløsning som er trygg for alle som har hatt dette som en vei frem eller tilbake, sier Christopher Amundsen Wand (H), leder av hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune.

I påvente av ny bru, erstatter fylkeskommune brua med en midlertidig gang- og sykkelveibru, melder de på sine nettsider.

Annonse

Stort engasjement
Mange har henvendt seg til fylkeskommunen etter at gang- og sykkelveibrua ble stengt, og engasjementet har vært stort i nærmiljøet. Det har hovedutvalgslederen bitt seg merke i.

– Jeg vil særlig rette en takk til alle barna på Solberg skole og lokalmiljøet rundt som har tatt kontakt og lagt frem deres argumentasjon, flere burde gjøre som dere, sier Wand.

Del:
Annonse