21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sundbakken Solkolle Barnehage i Hokksund – bedre Kjent som «Saron» legges ned fra 1. august etter at Læringsverkstedet ikke ble enige med menigheten om husleien. (Foto: Google)

Ble ikke enige om husleien – nå legges barnehagen ned

(Oppdatert kl. 15.45 26.01.24) Tidligere Saron Barnehage – nå Sundbakken Solkolle Barnehage legges ned fra 1. august. Nærmere 50 barn står dermed uten en barnehageplass og 15 ansatte uten jobb. Det er kjeden Læringsverkstedet som drifter barnehagen.
Annonse

Mandag 15. januar ble de ansatte og kommunen orientert av ledelsen i Læringsverkstedet om situasjonen og at det gikk mot en nedleggelse av barnehagen sentralt i Hokksund. Mandag denne uken ble foreldre og foresatte orientert om det samme. Det vakte derfor sterke reaksjoner at tilbudet gjennom en årrekke nå forsvinner.

Ser på alle muligheter
Kommunalsjef Oppvekst, Anne Kristin Svendsen, sier til Eikernytt.no at de er informert og jobber nå med å finne en løsning for barna som mister plassen sin i denne barnehagen.

Annonse

– Vi har hatt et dialogmøte med alle barnehagene i Øvre Eiker i dag hvor vi ba om innspill på hvor mange barn vi kan få plass til. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å få plass til flest mulig, sier Svendsen.

Hun opplyser at fristen for å søke barnehageplass for neste skoleår er 15. mars. Svendsen oppfordrer alle berørte foreldre om å søke plass på vanlig måte, men krysse av for de fem valgene de har til rådighet i søknadskjemaet. Hun tør ikke love at de blir plass til alle i Hokksund eller nærområdet, men håper de kan løse dette på best mulig måte og at dette skjer før påske.

Kommunalsjef for oppvekst, Anne Kristin Svendsen, sier at nå snur alle steiner for å skaffe plass til de nærmere 50 barna som vil stå uten plass fra 1. august i andre barnehager.

Ble ikke enige
Adm. dir. i Læringsverkstedet, Trude Sydtangen, sier til Eikernytt.no at husleieavtalen skulle reforhandles og at de har hatt kontaktet med eier av lokalet som barnehagen leier av i dag for å videreføre og fornye leieavtalen.

– Vi og utleier klarte ikke å bli enige om et husleienivå som er bærekraftig for barnehagen, dermed ble ikke leieavtalen fornyet. Konsekvensen av dette blir at barnehagen avvikles fra 1. august i år, sier hun.

Skulle bygge ny barnehage – nå skrinlagt
Ifølge Trude Sydtangen var den opprinnelige planen å bygge en ny barnehage i Øvre Eiker som skulle erstatte Læringsverkstedet Sundbakken Solkollen Barnehage.

– Men mulighet til å finansiere private barnehager via Husbanklån har blitt avviklet, noe som var en ordning som nettopp var etablert for å finansiere private barnehagebygg. Per i dag er det ikke er mulig å finne den type finansiering som er nødvendig for å kunne investere i barnehagebygg, og derfor tar vi ikke på oss nye byggeprosjekter nå, sier hun.

– Men hva med alle barna og de ansatte. Hva skjer med dem og hva gjør dere for å avhjelpe situasjonen?

– Målet er å kunne tilby tilsvarende stilling til ansatte i andre barnehager i Læringsverkstedet. Regionleder vil umiddelbart gå i dialog med andre barnehager i Læringsverkstedet for å kartlegge ledige stillinger fra 1. august, sier Trude.

– Barna vil sammen med de ansatte bli ivaretatt på en trygg og god måte. Barna vil ha fortrinnsrett til plass i andre Læringsverkstedet barnehager. Styrer og kommunen vil ha en tett og god dialog i forhold til søkeprosessen og foreldre kan få hjelp til å søke nye barnehager, sier hun.

Læringsverkstedet drifter også Rørensletta Barnehage samt barnehager i Drammen og Kongsberg. Totalt har konsernet hele 253 barnehager i Norge og er den største drifteren av private barnehager i landet.

Ville justere leie til «rett sats»
– Jeg kan dessverre ikke kommentere for mye på detaljene angående prosessen rundt leien, men kan si at vi kun har ønsket å oppjustere den til det som er rett sats i etter dagens retningslinjer. Det blir fort noen detaljer som ikke kommer klart frem her på grunn av ting som faktisk er taushetsbelagt, sier lederen for Pinsemenigheten Saron, Solfrid Bjerke Jepsen, i et tilsvar til Eikernytt.no.

– Men jeg vil påpeke at oppsigelse av avtalen har ikke vært noe ønske fra vår side, og at det er Læringsverkstedet som faktisk kom med den løsningen. Dette har blitt behandlet mellom deres advokat og vår på en ryddig og god måte, sier hun.

– Vi på Saron er svært lei oss for at det ble slik og har hatt stor glede av å ha Læringsverkstedet som leietagere. Det er vondt å vite at så mange mister barnehageplassen sin, arbeidsplassen sin og en trygg hverdag. Dette berører oss alle på dypet. Og vi kjenner at det vil bli noen tunge måneder frem til utflyttingen. Og stedet har en lang historie i bygda, legger hun til.

Når det gjelder videre bruk av lokalene, så har menigheten ingen planer om å leie det ut til noen andre. Det kan være at det etter hvert kan bli mulig å leie kortsiktig for bruk til kurs, eller lignende, men de kommer til å ta i bruk bygningsmassen selv i første omgang.

Adm. Dir. i Læringsverkstedet, Trude Sydtangen, lover de vil gjøre det de kan for de ansatte og barna som blir uten plass fra høsten av.

Del:
Annonse