25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Veronica Flyckt sier den økonomiske situasjonen er krevende for folk flest – ikke bare selskaper.

298 aksjeselskap gikk konkurs i desember

Nye tall fra data- og analyseselskapet Experian, viser en konkursøkning på 22,5 prosent de siste 12 månedene. Sammenlignes desember 2023 med fjorårets, ligger økningen i antallet konkurser på 16,4 prosent.
Annonse

I løpet av de siste 12 månedene har totalt 3.662 aksjeselskap gått konkurs, hvilket er en oppgang på 22,5 prosent. Nordland er fylket med den største økningen med 41,8 prosent, etterfulgt av Møre og Romsdal hvor veksten er på 37,7 prosent.

Veronica Flyckt i Experian, sier det har vært en vekst i antall konkurser i alle landets fylker i løpet av det siste året.

Annonse

– Lavest vekst i antall konkurser har det vært i Innlandet og i Vestland, hvor økningen er på henholdsvis 3,3 og 3,7 prosent de siste 12 månedene, sier hun.

166,7 prosent økning i Vestfold og Telemark
Om desember sammenlignes med desember 2022, så er det Vestfold og Telemark som har hatt klart størst økning i konkurser, med en vekst på hele 166,7 prosent. Nordland ligger som en god nummer to, med en økning på 111,1 prosent sett mot desember 2022.

Ser vi på relative størrelser så bytter de to fylkene plass, da Nordland har hatt 1,22 konkurser pr. 1.000 aktive aksjeselskap mens Vestfold og Telemark landet på 1,05. Gjennomsnittet for hele landet forrige måned var 0,75.

Fortsatt tungt for bygg- og anleggsbransjen
I bygg- og anleggsbransjen gikk totalt 993 aksjeselskap konkurs i løpet av de siste 12 månedene, noe som utgjør omtrent 27 prosent av alle konkurser i det ganske land. Denne bransjen har ligget høyt over lengre tid, og har derfor ikke den høyeste økningen i konkurser innenfor det siste året. Overnattings- og serveringsbransjen øker mest sammen med varehandelen, viser tallene fra desember.

– I bygg- og anleggsbransjen ser vi en økning på 21,1 prosent de siste 12 månedene, sier Veronica Flyckt.

– Den bransjen som har høyest økning i antall konkurser det siste året er overnattings- og serveringsbransjen, med en økning på hele 35,6 prosent de siste 12 månedene, fortsetter hun.

Vanskelig også for kulturelle virksomheter
Tallene viser også en konkursøkning på hele 86 prosent innen feltet kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter de siste 12 månedene.

– Det kan se ut som at disse virksomhetene sliter fordi folk strammer inn på denne typen utgifter når budsjettet blir stramt. Det er naturlig at vi velger å betale boliglån og strømregning før vi bruker penger på underholdning, men jeg håper jo at folk unner seg litt kos, selv i vanskelige tider, sier Flyckt.

Unngå konkurs med grundig forarbeid
På spørsmål om det er noe vi kan gjøre for å redusere risikoen for å gå konkurs, svarer Veronica Flyckt at den økonomiske utviklingen fremdeles er uoversiktlig og at det derfor er krevende for folk flest.

– Det er viktigere enn noen gang å bruke innsikt i form av data for å ta kvalifiserte beslutninger om for eksempel avtaler, kreditter og eventuelle lån. Mye kan unngås ved å gjøre et grundig forarbeid for å unngå eventuelle overraskelser. Dette kan gjøres ved å undersøke den nyeste kredittprofilen til kunder og kjøre kombinerte og oppdaterte relevante datakilder gjennom en ML-algoritme*, konkluderer hun.

* Maskinlæring (ML) er en underkategori av kunstig intelligens (AI) som bygger algoritmiske modeller for å identifisere mønstre og sammenhenger i data.

Del:
Annonse