23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Calle Varfjell (t.v.) og Andreas Hildonen ønsker seg en ny brannstasjon og et øvingsfelt i Hokksund raskest mulig.

HMS-krav og større plass tvinger fram bygging av ny brannstasjon

Brannkonstabler har et risikofylt yrke – ikke bare ute på branner og ulykker. De tar med seg ulike giftige partikler i klærne de bruker og mange har fått kreft i tidlig alder som følge av dette. Nå er det kommet nye HMS-krav som gjør at Hokksund Brannstasjon ikke lenger holder mål.
Annonse

I dag er Hokksund Brannstasjon det vi kan kalle en «typisk» brannstasjon. I realiteten er det en garasje til biler og utstyr, samt en del til garderobe. Det finnes også et mannskapsrom som brukes flittig i forbindelse med møter og etter utrykninger.

Men det finnes ikke noen mulighet til å sanere eller vaske utstyret etter nye regler og standarder. Nå skal du komme inn i en forurenset sone for så å gå videre i en rengjøringsprosess til mannskaper og utstyr kommer ut i andre enden som helt rene. Det samme gjelder biler og hengere som blir eksponert for røyk, støv, giftige kjemikalier og mye mer de ikke vil ha i nærheten av garderobe og oppholdsrom slik det er i dag.

Annonse

Politisk behandling
I en sak før jul ga kommunestyret sin tilslutning til en utredning av bygging av ny brannstasjon eller utvidelse og forbedring av den som er på teknisk sentral. Samtidig er det klart at ambulansesentralen som holder til på samme sted også trenger mer plass – både til biler og til mannskaper.

Det ble vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på de ulike mulighetene ved dagens plassering. Forutsetningen er at ombygging og nybygg skal betales av leietakerne DRBV og Vestre Viker HF – mest sannsynlig gjennom en langsiktig husleieavtale.

I tillegg til selve bygget og plassbehovet her, er det fra brannvesenets side et sterkt ønske om å etablere et øvingsfelt inne på området til teknisk sentral.

To som skal jobbe med denne problematikken er seksjonsleder for beredskap deltid, Andreas Hildonen og beredskapskoordinator Calle Varfjell. I tillegg skal kommunens eiendomsselskap og ansatte ved teknisk sentral, delta i gruppen slik at alle hensyn kan tas. Også Vestre Viken HF må inn i denne gruppen.

Slik ser garderobeløsningen på Hokksund brannstasjon ut i dag. Her er det ikke rom for rene og forurensede soner slik de nye reglene setter som krav. Dette holder rett og slett ikke mål.

Langt større bevissthet
For Andreas og Calle er det viktig å komme i gang med arbeidet med en ny brannstasjon.

– Det har vært en rekke krefttilfeller som kan tilskrives jobben vår i brannvesenet, men når det gjelder yrkesskadeerstatning, er dette saker som må vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier de to.

De forteller om røyk og partikler som fester seg i klærne og som trenger gjennom alt for å sette seg på huden. Derfor er det viktig for dem å få av seg uniformen så raskt som mulig, og det er stadig vanligere å skifte ute på et brannsted og forsegle de mest forurensede klærne i poser.

– De nye kravene som Arbeidstilsynet har kommet med sier at vi skal ha egne saneringsrom der vi skal komme inn den ene siden som forurenset og komme ut igjen på den andre dusjet og skiftet i en ren sone. Det samme gjelder alt utstyr vi bruker og her er hjelmer, gassflasker og masker spesielt viktige, forteller de to som møter Eikernytt.no på brannstasjonen i Hokksund.

Men det er ikke bare personlig hygiene og sanering som er viktig. Også biler og utstyr må kunne rengjøres skikkelig for å unngå de kreftfremkallende stoffene de ofte utsettes for.

Prosjektgruppe jobber nå
Det er satt ned en prosjektgruppe som skal se på de ulike mulighetene for en utvidelse av dagens stasjon med nybygg og eventuelle ombygginger. Gruppen har hatt ett møte så langt, men med et mål om en skisse ferdig i april, må arbeidet intensiveres.

DRBV har til sammen seks deltidstasjoner og samtlige trenger en oppgradering. I Øvre Eiker er det stor forståelse for behovet om en oppgradering, men det gjelder ikke i alle kommuner.

Et annen ønske som kanskje kan innfris i Hokksund, er behovet for et øvingsområde for brann, frigjøring og alt annet som brannvesenet må håndtere.

Calle Varfjell sier at de nå er på Lindum i Drammen, men at de må ut fra dette feltet til sommeren. Det haster med andre ord å finne en erstatning.

– Vi må ha et sted å trene for å kunne gjøre jobben vi er satt til. Uten et treningsfelt får vi gjort jobben skikkelig og nye mannskaper vil ikke få den opplæringen de trenger, sier Calle.

Han mener en samlokalisering med stasjonen i Hokksund er helt ideelt – også rent geografisk.

Byggestart i 2025?
Andreas Hildonen håper arbeidet og den politiske behandlinger lar seg gjennomføre inneværende år slik at de kan starte byggingen av den nye stasjonen i 2025. De 21 deltidsansatte brannfolka fordelt på fire vaktlag kan i hvert fall ikke få stasjonen raskt nok.

Heller ikke de ansatte på ambulansesentralen vil vente så veldig lenge. Men de kan trolig få bedre lokaler raskere ved å flytte inn i den gamle legevakten som i dag gir et tilbud til ungdom. Dette er i hvert fall en løsning som det kommunale eiendomsselskapet ser ut til å gå for.

Bilbranner er noe av det verste når det gjelder giftig røyk. Da er det viktig å få av seg forurensede klær så raskt som mulig. (Illustrasjon: Lasse Østli Andersen)
Del:
Annonse