22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Adrian Tollefsen begynner å bli utålmodig når det gjelder Gamle Kongsbergvei og vil at Staten vegvesen «skal få ut fingeren».

Utålmodig ordfører: – Nå må vegvesenet få ut fingeren!

Den økte trafikken og alle ulykkene på Gamle Kongsbergvei etter at det ble innført bompenger på E134, har vært et tema i flere år. Nå begynner ordfører Adrian Tollefsen i Øvre Eiker å miste tålmodigheten med Statens vegvesen. Han vil ha en løsning i løpet av året.
Annonse

Det har i lang tid vært diskutert hva som kan gjøres for å få ned trafikken langs Gamle Kongsbergvei fra Darbu til Kongsberg gjennom Lurdalen. Ulike løsninger som skilting med gjennomkjøring forbud og en egen bomløsning er skissert.

Statens vegvesen har foreslått halv avgift på passering her, men det synes verken ordføreren eller beboerne langs veien er noen god løsning. I stedet vil de ha en bom i hver ende av veien, men at det kun er de som kjører gjennom begge, som må betale.

Annonse

Det betyr at alle som bor på strekningen kan kjøre inn og ikke betale noe som helst, mens de som bruker veien for å slippe unna bomavgiften på E134, må betale full takst. Dermed tror de problemet med den økte trafikken vil dø ut av seg selv.

– Må få ut fingeren
Ordfører Adrian Tollefsen sendte i går et brev til Statens vegvesen der han purret på en løsning etter å ha konferert med sin kollega i Kongsberg kommune. Brevet ble også sendt som kopi til Samferdselsdepartementet.

– Det er viktig å få løst denne saken. Trafikken på veien er uholdbar og en bomavgift med en såkalt «omvendt timeregel» er den beste løsningen slik jeg ser det, sier Tollefsen.

Han mener dette vil løse gjennomkjøringen uten at det går på lommeboka til de som bor langs denne veien.

– Kommunen har hatt flere møter med Statens vegvesen og beboerne lang veien og det har vært mye fram og tilbake. Nå er tiden inne for handling og vegvesenet må få ut fingeren her, sier Adrian Tollefsen til Eikernytt.no.

Han forutsetter at det blir en praktisk løsning på problemet i løpet av 2024.

Gamle Kongsbergvei har siden innføringen av bompenger på E134 hatt langt større trafikk enn den er beregnet for. Det har ført til en rekke ulykker, men heldigvis ingen med alvorlige personskader. (Foto: Privat)

Du kan lese hele brevet til Statens vegvesen HER.

Del:
Annonse