25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mobil eller ikke mobil i skolen har vært et stridstema lenge, men nå har regjeringen kommet med klare råd. I Øvre Eiker har det vært mobilforbud i 11 år allerede på enkelte skoler. (Illustrasjon)

Debatterer mobilforbud i skolen – bare ikke i Øvre Eiker

Mens store deler av skole-Norge diskuterer om det er riktig av regjeringen å innføre en klar anbefaling om å forby bruk av mobiltelefoner i skoletiden, har Øvre Eiker innført dette for 11 år siden. Først ute var Vestfossen Ungdomsskole.
Annonse

For det var i 2013 at Vestfossen Ungdomsskole innførte mobilhotell for alle elever. Mobilen skal legges på mobilhotellet ved skolestart og deles ikke ut igjen før dagen er omme. Det samme gjelder for Hokksund og Skotselv ungdomsskoler.

– Vi er kjent med at noen i dag ikke følger dagens reglement og dette vil vi se nærmere på, sier kommunalsjef for oppvekst, Anne Kristin Svendsen.

Annonse

For barneskolene er det litt andre regler. Her kan elevene ha mobilen i sekken hele tiden, men den skal være slått helt av.

– Vi var tidlig ute med å ta tak i problemet med mobilbruk i skolen og vi vil se om det er behov for å endre praksis nå med de nye reglene som kommer fra regjeringen, sier Anne Kristin Svendsen.

Hun mener ordningen har fungert rimelig godt slik den er i dag og at de tar hensyn til ulike behov hos elevene. Når det er sagt skal det være et felles rektormøte 17. februar der ordningen med mobiler i skolen skal tas opp til vurdering.

Eiker videregående
Eiker videregående skole har de samme reglene som alle de videregående skolene i fylket har. Det vil si at mobilen eller annet elektronisk utstyr ikke skal brukes i timene med mindre det er avtalt med lærer.

– Hos oss vil vi innføre at det ikke er lov til å bruke mobiler i timene slik den nasjonale anbefaling er. Vi har ikke rukket å ha drøftinger på hvordan vi skal praktisk gjennomføre det ennå, men inntrykket er at lærere er positiv til den nasjonale anbefalingen. Vi skal ta opp saken med elevrådet til uka, sier rektor Jan Helge Russnes.

Del:
Annonse